BIO-BIBLIOGRAFIE

BĂDESCU N. LAURA-EVELINE
 
Adresă instituţie: Facultatea de Litere, Str. Gh. Doja, 41, Piteşti, Argeş, România
Telefon instituţie: 00 40 348 453 300
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Experienţă profesională
 
1.Profesor universitar doctor:  2007- prezent
Instituţie: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, Discipline: Literatura Română (Epoca veche), Teoria textului, Slavă veche.
 
1.1.ETS ACPART – 2009
Instituţie: Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social;
 
1.2. Consilier I A  - 2008
Instituţie: Institutul Limbii Române, Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 
2. Conferenţiar universitar doctor:  oct. 2004 - 2007
Instituţie: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere si Istorie, Catedra de Limba si Literatura Română;
Discipline: Literatura Română, Teoria literaturii, Slavă veche;
 
3. Lector de limbă şi cultură română:  mar. 2005 - mar. 2007
Instituţie: Universitatea din Lisabona - Portugalia, Facultatea de Litere, Departamentul de Lingvistică Generală şi Romanică;
Discipline: Limba si cultura română.
 
4. Lector universitar doctor:  feb. 2001- oct. 2004
Instituţie: Universitatea din Pitesti, Facultatea de Litere si Istorie, Catedra de Limba si Literatura Română;
Discipline: Literatura Română, Teoria literaturii, Slavă veche;
 
5. Asistent universitar doctor:  feb. 1999 - feb. 2001
Instituţie: Universitatea din Pitesti, Facultatea de Litere si Istorie, Catedra de Limba si Literatura Română;
Discipline: Literatura Română, Teoria literaturii, Slavă veche.
 
6. Preparator universitar titular:  feb. 1997 - feb. 1999
Instituţie: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere si Istorie, Catedra de Limba si Literatura Română;
Discipline: Istoria Limbii Române Literare, Literatura Română.
 
7. Preparator universitar suplinitor:  oct. 1996 - feb. 1997
Instituţie: Universitatea din Pitesti, Facultatea de Litere si Istorie, Catedra de Limba si Literatura Romana;
Discipline: Istoria Limbii Romane Literare, Literatura Română.
 
 
 
 
LISTA DE LUCRĂRI
 
Teza de doctorat
 
Laura Badescu, „Valori stilistice în poezia religioasă a lui Nichifor Crainic” (1999).
 
Cărţi
 
Laura Badescu, „Epistola medievală în literatura portugheză”, Piteşti, Editura Paralela 45, 2007.
Laura Badescu, „Literatura română veche. Repere semnificative”, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 2004.
Laura Badescu, „Eseu asupra epistolei medievale în literatura română”, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2003.
Laura Badescu, „Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic”, Bucureşti, Editura Minerva, 2000.
 
Cărţi in colaborare
 
Laura Badescu, Marta Romero Negro, „O conto dos enganos ao Diabo nos limites da romanidade”, a 2ª ediţie reivzuită, Prefaţă şi ediţie, Lisabona, Edições Apenas Livros, 2007.
Laura Badescu, Marta Negro, „Enganos ao diabo num conto nos extremos da romanidade”, 1ª ediţie, Prefaţă şi ediţie, Paralela 45, Piteşti, 2006.
Petre Popa-coordonator, Ilie Popa, Alexandru Boroiu, Laura Badescu ş.a., „Medalioane universitare. Dicţionar”, (11 fişe de dicţionar), Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 2002.
Luiza Petre Pârvan, Mihaela Găitănaru, Laura Badescu, „Crestomaţia limbii române literare, Epoca veche 1521-1780”, vol. I, (textele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 33, 37, 43, 44, 45, 47 – din 47 şi Glosar – verificare generală), Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 2000.
 
Ediţii
 
Nichifor Crainic, „Iisus prin grâu – 50 de poeme religioase”, antologie, ediţie, prefaţă şi note de Laura Badescu, Bucureşti, Editura Mihai Dascal Editor, 2001.
„Gândirea. Poezia de inspiraţie religioasă”, antologie, prefaţă şi ediţie, Laura Badescu, Mihaela Găitanaru, Craiova, Editura Universitaria, 2007.
 
Lucrări reprezentative publicate în volume/ reviste
 
Dan Horia Mazilu, coordonator, “Enciclopedia culturii române vechi”, proiect susţinut şi finanţat de CNCSIS (cod 1008/2007), Academia Română, Institutul de Istorie şi Teorie literară “G. Călinescu”, 2008 – articolul Laura Bădescu – Epistola,
Colectiv, Laura Badescu, „Despre limba romana/ About romanian laguage”; ed.1, „Sobre la lingua rumana/ Sulla lingua romena/ Sur la langue roumanie”, ed.2;  „About romanian language/ Uber die rumanische Sprache/ O pyмынском языке”, Didactica & Pedagogica, 2008,
Laura Badescu, Marta Negro, „Identidades num conto nos extremos da romanidade”, în „Polifonia”, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, nr. 10, 2007, Edições Colibri, Lisabona.
Laura Badescu, „The sentences introduced in the epistles the Hieroglyphic history”, în „Polifonia”, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, nr. 9, 2006, Edições Colibri, Lisabona
Laura Badescu, „Prima impresie”, în „Diaspora românească”, Londra, nr. 139, 25 noiembrie-01 decembrie 2005.
Laura Badescu, „Retorica blamului sau despre sentinţele cantemiriene”, în „Studii şi cercetări filologice”, Seria Limba şi literatura română, Anul 2004, nr. 3, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti.
Laura Badescu, „Despre redimensionarea hermeneutică  a comicului”, în „Studii şi cercetări filologice”, Seria Limba şi literatura română, Anul 2004, nr. 3, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti.
Laura Badescu, „Receptarea medievală”, în „Povestea vorbei”, nr. 3-4, 2003.
Laura Badescu, Dosoftei restituit, în „Povestea vorbei”,, nr. 3-4, 2003.
Laura Badescu, „Literatura confesivă sau Deşertul pentru totdeauna”, în „Calende”, Anul XII (CXXIV), nr. 2 (105), Piteşti, februarie 2002.
Laura Badescu, „Sentenţiile inserate în epistolele „Istorie ieroglifice”, în „Studii şi cercetări filologice”, Seria Limba şi literatura română, Anul 2002, nr. 1, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti.
Laura Badescu, „Un nou stadiu de retorică şi imaginar”, în „Studii şi cercetări filologice”, Seria Limba şi literatura română, Anul 2002, nr. 1, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti.
Laura Badescu, „Structuri epistolare în <<Istoria ieroglifică>>”, în Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula XIII, Limbă şi Literatură, Galaţi, 2001.
Laura Badescu, „Structuri epistolare în <<Alexandria>>”, „Buletinul Ştiinţific” al Universităţii din Piteşti, Seria Filologie, Piteşti, 2001.
Laura Badescu, „Simbolul în poezia religioasă a lui Nichifor Crainic - Textul de expresie religioasă”, în vol. Nichifor Crainic - Festivalul concurs naţional, ediţia a VIII-a, Editura Brad, 2000.
Laura Badescu, „Simbolul în poezia religioasă a lui Nichifor Crainic - Textul de materie religioasă”, în vol. „Nichifor Crainic” - Festivalul concurs naţional, ediţia a VIII-a, Editura Brad, 2000.
Laura Badescu, „Note asupra dramei <<Alexandru Lăpuşneanu>> de Mihai Eminescu”, în „Povestea vorbei”, II, Aprilie-Septembrie, 2000, nr. 2-3
Laura Badescu, „Marea Unire şi simbolurile construcţiei epice”, în „Cetatea Culturală”, II, Decembrie, 2000, nr. 12.
Laura Badescu, „Valenţe ale tragicului în <<Fraţii Karamazov>> de F. M. Dostoievski”, în „Cercetări de limbă şi literatură”, Societatea de Ştiinţe Filologice din România, Filiala Sibiu, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Catedra de Filologie Romanică, Tomul XI, 2000, Serie Nouă, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2000.
Laura Badescu, „Note asupra romanului istoric…”, în „Cercetări de limbă şi literatură”, Societatea de Ştiinţe Filologice din România, Filiala Sibiu, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Catedra de Filologie Romanică, Tomul XI, 2000, Serie Nouă, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2000.
Laura Badescu, „Sacris litteris. Încercare de sistem”, în „Viaţa Românească”, XCIV, Ianuarie-Februarie, 1999, nr. 1-2.
Laura Badescu, „Epistole medievale româneşti”, în „Viaţa Românească”, XCIV, August-Septembrie, 1999, nr. 8-9.
Laura Badescu, „Locuri comune în eseistica şi lirica lui Nichifor Crainic”, în „Calende”, nr. 4-5 (76-77), 1998, Piteşti.  
Laura Badescu, „Epistola - între matrice şi împlinire artistică”, în „Viaţa Românească”, XCIII, Noiembrie-Decembrie 1998, nr. 11-12.
Laura Badescu, „Iosip sau despre singurul ţiitoriul gând”, în „Noua revistă română”, Serie Nouă, II, nr. 1-2, Ian.-Feb. 1997, Bucureşti.
Laura Badescu, „Evanghelia de la Matei în două texte din secolul al XVII-lea: Noul Testament de la Bălgrad şi Biblia de la Bucureşti”, în „Buletinul Ştiinţific” al Universităţii din Piteşti, Seria Filologie, Piteşti, 1997.
Laura Badescu, „Eminescu şi literatura naţional㔄Eminesciana”, II, nr.2, 1988, Drobeta Turnu-Severin.
 
Lucrări reprezentative – conferinţe naţionale şi internaţionale
 
Laura Badescu, „Memorialistica autocenzurii. Cazul Nichifor Crainic”, 6 Martie 2008 la Conferinta internationala „O istorie posibila a vietii literare postbelice in sud-estul Europei. Concepte, evenimente, destine”, Academia Română, Institutul de Istorie si Teorie Literara „G. Calinescu”.
Laura Badescu, „Observaţii asupra autocenzurii în totalitarism. Cazul Nichifor Crainic II”, in „Repere identitare”, FL UPIT, 23-25 mai 2008
Laura Badescu, Teresa Ferriera, „Diffusion of Epistolary Pattern in Area of Slavic-Iberic Literature” în cadrul Conferinţei Internationale „Iberian and Slavonic Cultures. Contact and Comparison”, Facultatea de Litere, Universitatea din Lisabona 18-20 mai 2006.  
 Laura Badescu, „Lucian Blaga e Nichifor Crainic, Reperes para uma amizade espiritual”, Conferinţa Internaţională „Zilele Lucian Blaga”, Facultatea de Litere, Universitatea din Lisabona, 7-11 noiembrie 2005.
Laura Badescu, Research account, Universiteit Antwerpen, Departament Romaanse taal – en letterkunde, vrijdag 23 mei 2003.
 
 
Referinţe critice
 
Roland Clark, “Repositioning Russia: Romanian Ortodoxism`s Appropriation of the Silver Age”, in “Landshaft”, No. 3 (2009), ISSN 1940-0837, (Roland Clark: "Repositioning Russia: Romanian Orthodoxism’s Appropriation of the Silver Age"   http://www.pitt.edu/~lands/Clark09.pdf),
Dan Horia Mazilu, coordonator, “Enciclopedia culturii române vechi”, proiect susţinut şi finanţat de CNCSIS (cod 1008/2007), Academia Română, Institutul de Istorie şi Teorie literară “G. Călinescu”, 2008 – referinţă: Literatura epistolară
Mircea Borcilă, “Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic”, în “Steaua”, nr. 1, 2001, Anul LII, pp. 45, 50,
Teodor Vârgolici, “Poezia religioasă a lui Nichifor Crainic”, în “Adevărul literar şi artistic”, 31 octombrie 2000, p. 4.
Petru Pistol, “Un studiu de retorică a poeziei religioase”, în “Calende” 9-10-11-12/ 2001, pp. 122-124.
Miruna Mureşanu, “Laura Bădescu, Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic”, în “Universul cărţii”, Anul X, Nr. 8-9 (116-117), august-septembrie, 2000, p. 3.
***, Breviar editorial. Apariţii recente la Minerva, în “România liberă”, Serie Nouă, nr. 3185, 9 septembrie 2000, p. 2.
Liviu Cristian Maybach, “Cetatea culturală”, în “Argeş”, Serie Nouă, Anul I (35), nr. 1, p. 22.
Irina Petraş, “Panorama criticii literare româneşti. Dicţionar ilustrat. 1950-2000”, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001, p. 121.
Mătăsaru Bogdan Gabriel, “Laura Bădescu, Eseu asupra epistolei medievale în literatura română”, în Studii şi Cercetări Filologice, nr. 1, 2003.
T.B.; C.D., “Orizonturi româneşti - La Lisabona, Curs de limba şi civilizaţia română”, în “Român în lume - Rumano en el mundo – El periodico para la integracion de los rumanos”, Madrid, An V, Nr. 28 (16-31 martie 2005).
Paul Spiridon, “Colocviul „Lucian Blaga” la Lisabona” în “Român în lume - Rumano en el mundo – El periodico para la integracion de los rumanos”, Madrid, An V, Nr. 44 (1-15 decembrie 2005).
M.G., Colocviul „Lucian Blaga”, Lisabona – noiembrie 2005, în “România literară”, nr 47, 30 noiembrie- 6 decembrie 2005 (Anul XXXVIII).
Paul Spiridon, “Colocviul „Lucian Blaga” la Lisabona”, în “Diaspora românească”, Londra, nr. 138, 18-24 noiembrie 2005.
Ion Pop, “Literatura româna prin Europa”, în “România literară” nr. 49/14-20 decembrie 2005
Romanian Global News, Conferinţa Slavo-Iberică la Lisabona, 21 mai 2006  
http://agonia.ro/index.php/article/1788262/Forma_poetică_a_dogmei_la_Nichifor_Crainic
http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/philologica/philologica_2003/12_m_craciun.doc
http://www.pitesti.ro/centrul-cultural/arhiva/arges/februarie2004/pag22.htm
http://ebooks.unibuc.ro/filologie/Zafiu/bibliografie.htm
http://www.colloquium-proverbs.org/index.php?topic=seccao&seccaoid=23&papper=41
http://www.tu-chemnitz.de/phil/europastudien/swandel/conf/papers.php#3
http://ielt.org/pagina/publicacoes/folhetos/4?id=164&sid=6e7ab15662466c69f314656cce606dca
 
 
 Mai multe informaţii:
http://www.upit.ro/upload/fisiere/18/Personal%20lb%20si%20lit%20romana/Laura%20Badescu.pdf

 
        
 

Uniunea Scriitorilor Pitesti © 2015 Toate drepturile rezervate

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree