BIO-BIBLIOGRAFIE

Născut la 9.VII.1943, Bucureşti

 

Prozator, istoric şi critic literar, publicist, editor

 

Ciclul primar, gimnazial şi liceal la „Vladimir Streinu” din Găeşti (1960). Din cauza unor restricţii de ordin politic (tatăl ofiţer, deţinut politic) se înscrie doar la Şcoala Tehnică de Petrol şi Gaze din Ploieşti, pe care nu o termină, fiind încorporat la o unitate militară de muncă ca fiu al unui „duşman al poporului”. (Tatăl, subofiţer de intendenţă în Ministerul Apărării Naţionale, apoi la diferite unităţi militare, refuză – cei din familia sa şi a socrilor erau vechi ţărănăşiti – înscrierea în Partidului Comunist, ceea ce i-ar fi adus şi trecerea în clas ofiţerilor cu gradul de căpitan. Refuzul nu rămâne nepedepşit şi, pe baza unei delaţiuni, Tribunal Militar Craiova, în deplasare la Piteşti, îl condamnă la 9 ani de temniţă pentru uneltire împotriva statului. Eticheta de „duşman a poporului” se va răsfrânge negativ asupra familiei, care va fi supusă unor numeroase interdicţii). Absolvent al Facultăţii de Filologie a Institutului Pedagogic din Piteşti (1966). O perioadă este muncitor la depozitul de carte al librăriei din Găeşti, deşi obţinuse diploma de profesor de limba şi literatura româna, acesta fiind singurul loc de muncă la care a avut acces. Profesor de limba şi literatura română la Institutul Special de Reeducare a Minorilor din Găeşti (1966-1977). O lume închisă, brutală, cu delincvenţi minori dar şi majori, cărora „le predă” limba română. O lume închisă ce reproducea coercitiv lumea mai largă de afară în care o simplă remarcă anticomunistă aducea recluziunea. Atmosfera, întâmplările apar transfigurate artistic în romanul „Paradis”. Apoi profesor la Picior de Munte şi la ŞcoalaCoresi” din Târgovişte (1989-2000). Conduce cercul metodic al profesorilor de limba şi literatura română din Târgovişte (1991-2000), calitate în care, plecând de la realităţile şcolii gimnaziale dâmboviţene – învăţământ politizat, cu o metodică precară, pe alocuri chiar ostilă elevului care, subliminal, trebuia „format” după un anume model structural – îl determină să conceapă, să editeze apoi, o serie de manuale complementare bine primite de profesori şi elevi. Debut publicistic cu articole privind psihologia delicventului minor, apărute înReeducarea minorilor”, buletinul intern al institutelor de profil, ce apărea  ca supliment al revisteiÎn slujba patriei”. Colaborează intermitent, în măsura în care „trecutul” familiei nu se estompase încă (de câteva ori i s-a interzis accesul la funcţii didactice din cauza „dosarului”) la „Dâmboviţa”, „Graiul Dâmboviţei”, „Jurnal de Dâmbo­viţa”, „Litere”, „Jurnal de Bucureşti”, „Curier”, „Literatorul”, „Sud”, „Eroica” doar cu articole şi studii de specialitate. Înfiinţează revistaCoresi” a elevilor Şcolii Nr. 5 Târgovişte. În perioada 1995-1996, mode­rează la Radio D Târgovişte o emisiune săptămânală de cultură ce avea ca rubrici permanente: „Capcanele limbii române”; „Cărţi pentru week-end”, emisiune aşteptată de ascultătorii târgovişteni, un fel de tribună a artelor, a bunului simţ, o pledoarie pentru lectură, un exerciţiu necesar de cultivare a limbii prin procedee interactive. Fondează editura „Biblio­theca” din Târgovişte (1997), al cărei director-proprietar este, editură de top care, în cele două decenii de existenţă, a dat peste 1000 de titluri, multe dintre acestea de istorie şi critică literară, de beletristică, monografii şi carte academică, oferind autorilor târgovişteni ocazia afirmării.

 

Redactor-şef al revisteiLimbă şi literatura română” a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmbo­viţa (1998), redactor-şef fondator al revistei lunare de culturăLitere”, ce apare la Editura Bibliotheca, prin efortul financiar şi logistic al acesteia (din 2000), redactor-fondator al revistei de cultură „Armonia”, serie nouă (2005), senior redactor la „Pro Arme”, redactor „Bucureştiul literar şi artistic”, membru în consiliul de coordonare editorială a revistei „Eroica”.

 

Secretar al Academiei Internaţio­naleMihai Eminescu” din Bucureşti (româno-indiană) înfiinţată în 1987 şi vicepre­şedinte al Asociaţiei Culturale Româno-Indiene (2004). Colaborarea cu RICA se vădeşte în câteva titluri precum: Introducere în Jainism, de Rudi Jansma, Sneh Rani Jain, este prima carte apărută în România despre jaini şi jainism; Effect of Indian Thought on Mihai Eminescu / Eminescu şi gândirea indiană (ediţie bilingvă româno-engleză) de dr. Zricha Vaswani; Târgovişte-India. Antologie poetică / Poetical anthology.

 

Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (1999), distins cu Ordinul Ziariştilor clasa I-aur (2007), membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2005) şi al Uniunii Scriitorilor din România (2014). Premiul pentru proză (romanul „Paradis”) al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (2005). Distins cu medaliaMeritul cultural” clasa I (2004); Diploma de Excelenţă a Primăriei din Târgovişte pentru activitate culturală (2010); Diploma de Onoare a Primăriei Chişinău pentru contribuţia la fondarea şi organizarea Bibliotecii Municipale „Târgovişte” din Chişinău, prin donarea a circa 10.000 de volume (2012); Meritul civic decernat de preşedintele Republicii Moldova (2012); cetăţean de onoare al municipiului Târgovişte (2013).

 

Debut editorial cu Admiterea în liceu (1993). Autor sau coordonator al lucrărilor „1897-1997 Centenar. Primăria oraşului Târgovişte (1997), Îndrumar pentru examenul de capacitate şi de admitere. Literatură I-II” (1998), Scriitori dâmboviţeni: bibliografie şcolară. Vol. I Clasicii (1998). Îngrijeşte volumulCrai Negru” al poetului Ion Vrăbiescu, apărut postum. Coautor al volumului Mihai Viteazul în memoria urmaşilor (2001). Îngrijeşte, împreună cu Iulian Filip, antologia Poezia acasă: poeţi contemporani din Basarabia(2003); ediţia a II-a premiată la Salonul Internaţional de Carte din Chişinău (2007), locul al II-lea în topul celor mai citite cărţi editate în 2007 în Republica Moldova.

 

Romanul „Clone” (2003), departe de a fi unul în spirit SF, este un roman alegoric, cu trimiteri sarcastice la contempo­raneitate. Un univers clonat, bogat în ficţiune, dominat de puterea manipulării (temporală, spaţială, informaţională); proiecţii psihologice, tulburătoare şi realităţi ce trimit explicit la România de azi. În Paradis (2004)„un roman al destinelor refuzate” – sunt înfăţişate drama intelectualului român în timpul comunismului, precum şi avatarurile acestuia în contemporaneitate; prin decalc, pastişă sau rezonanţe ale limbii de lemn, este ilustrată gândirea îngrădită a românilor în epocă. Tema este continuată în „Ieşirea din paradis” (2007), Întoarcere în Paradis (2015) încheind trilogia Paradis.

 

Clone 2 (Invazia, vol. 1, Exodul, vol. 2) (2015) continuă pseudo-SF-ul Clone apărut în anul 2003, o satiră a lumii contemporane, romanul putând fi apropiat, mai degrabă, de parabolele iluminiştilor, de modernitatea cărora Mihai Stan aminteşte. Doar că aceştia „evadau în alte spaţii, visau lumi perfecte, imaginând utopii, pe când M.S. evadează în alt timp propunând o distopie şi meditând asupra relelor lumii terestre”.

 

Coordonează colecţiile „Eseu” şi „Proză contemporană” ale editurii Bibliotheca în care au apărut scriitori precum Mircea Horia Simionescu, Barbu Cioculescu, Alexandru George, Henri Zalis, Mircea Constantinescu, Marian Popa, Liviu Grăsoiu, Tudor Cristea, Daniela-Olguţa Iordache, George Coandă, Victor Petrescu, Mihai Gabriel Popescu, Emil Stănescu, Sultana Craia, Emil Vasilescu, George Anca, Florentin Popescu, Emil Lungeanu, Lilica-Voicu Brey, Costache Olăreanu, Corneliu Popescu, Corin Bianu, Dan Gîju, Nicolae Neagu, George Toma Veseliu, Valeriu Râpeanu, Gheorghe Buluţă, Mircea Anghelescu, Crisula Ştefănescu, Nicolae Rădulescu, Ştefania Rujan, Dumitru Ungureanu ş.a. O atenţie deosebită a acordat publicării unor cărţi semnate de scriitori din Republica Moldova, membri ai Societăţii Scriitorilor Târgovişteni şi ai redacţiei Litere din Chişinău, pe care M.S. o înfiinţează în 2004: acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicolae Dabija, Iulian Filip, Ianoş Ţurcanu, Aurelian Silvestru, Vasile Romanciuc, Igor Şarov (cu acesta, director al Editurii Cartdidact, a editat în tandemul Bibliotheca-Cartdidact mai multe volume).

 

Se numără printre principalii organizatori ai Festivalului-Concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor” şi „Primăvara Albastră”. Participă, conducând o delegaţie a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (Dumitru Copilu-Copillin, Ion Mărculescu, Niculae Ionel, Emil Stănescu, Corin Bianu, Victor Petrescu, George Coandă), la toate cele patru ediţii ale Congresului Mondial al Eminescologilor de la Chişinău.

 

Ca preşedinte al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni organizează simpozioane naţionale pe diverse tematici: Simpozionul Internaţional Alexandru Ciorănescu (2009); marcând 10 ani de la dispariţia savantului originar din Moroienii Dâmboviţei şi simpozion Alexandru Ciorănescu cu prilejul centenarului naşterii savantului (2011); Simpozionul „Şcoala Prozatorilor Târgovişteni. Receptarea critică a operei lui Mircea Horia Simionescu” (2014); Simpozionul „Şcoala Prozatorilor Târgovişteni. Receptarea critică a operei lui Costache Olăreanu” (2015), simpozionul cu tema „Şcoala prozatorilor târgovişteni” tinzând să devină o manifestare târgovişteană anulă.

 

Prin fondarea Editurii Bibliotheca, Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, a revistei „Litere” (cu un grup de găeşteni Tudor Cristea, Daniela-Olguţa Iordache, Dumitru Ungureanu, Nicolae Neagu) Mihai Stan are contribuţie decisivă la dezvoltarea culturii scrise în arealul dâmboviţean (Târgovişte, Găeşti, Moreni, Titu, Pucioasa), dar şi la propagarea culturii scrise târgoviştene la nivel naţional.

 

 

 

Scrieri:

 

Clone (roman), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2003; Paradis (roman). Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2004; Destin într-un timp dogmatic. Ion Gavrilă în dialog cu Mihai Stan, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2005; Lecturi empatice, Bucureşti, Editura AIME, 2006; Rătăcirile unui caligraf. Mircea Horia Simionescu în dialog cu Mihai Stan, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2006; Ieşirea din Paradis (roman), Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2007; Confreria. Convorbiri şi confesiuni, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2009; Paradis. Ieşirea din Paradis, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2009; Exodul. Clone 2, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2011; Paradis. Ieşirea din Paradis, (ediţia a II-a), Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2012; Clone. Invazia. Exodul, Iaşi, Editura Tipo Moldova, Colecţia Opera Omnia – Proză contemporană, 2012; Lecturi empatice 2, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2013; Litere, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2014; Întoarcere în Paradis, Bucureşti, Editura Semne, 2015; Trilogia Paradis: Paradis (vol. I); Ieşirea din Paradis (vol. II); Întoarcere în Paradis (vol. III), Editura Bibliotheca, 2015;

 

 

 

Colaborări:

 

1897-1997. Centenar. Primăria oraşului Târgovişte (monografie), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1997; Îndrumar pentru examenul de capaci­tate. Sintaxa frazei, Târgo­vişte, Editura Bibliotheca, 1996; Ediţia: a II-a (1997), a III-a (1998); Îndrumar pentru examenul de capacitate şi de admitere. Lite­ra­tură, Vol. I-II, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1998; Scriitori dâmboviţeni: bibliografie şcolară. Vol. I: Clasicii, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1998; Sintaxa frazei: (Gramatică - clasa a VIII-a): Îndrumar pentru examenul de capacitate, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1999; Limba şi literatura română: examenul de capacitate şi de admitere în liceu 2000, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2000; Mihai Viteazul în memoria urmaşilor, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2001; Litere 100. Istoria unei reviste literare dâmboviţene, Societatea Scriitorilor Târgovişteni & Editura Bibliotheca, 2008; Târgovişte. Călători străini. Cronicari, vol. I (crestomaţie), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2010; Târgovişte în literatură. 1800-1918, vol. II (antologie), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2010; Enciclopedia oraşului Târgovişte (coordonator), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012; Societatea Scriitorilor Târgovişteni. Din istoria unei grupări literare (coordonator), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2013; Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”. Laureaţi ai ediţiei (coordonator), Târgovişte, Editura, Bibliotheca, 5 ediţii, 2011-2015; Litere. Istoria unei reviste de cultură dâmboviţene (2000-2015) (coordonator), Bucureşti, Editura Semne, 2015; Societatea Scriitorilor Târgovişteni. Vol. 2. În cultura cetăţii (coordonator), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016;.

 

 

 

 

 

 

 

Ediţii îngrijite:

 

Crai Negru. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1998; Poezia acasă: poeţi contemporani din Basarabia (antologie), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2003; Poezia acasă: poeţi contemporani din Basarabia (antologie), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2007; Caiete Litere I. În căutarea unui topos liric, Societatea Scriitorilor Târgovişteni & Editura Bibliotheca, 2006; Caiete Litere II. 30 de prozatori, Societatea Scriitorilor Târgovişteni & Grupul Editorial Bibliotheca&Marcona, 2007; Târgovişte-India. Antologie poetică / Poetical Antology, Societatea Scriitorilor Târgovişteni & Asociaţia Culturală Româno-Indiană (Rica), colecţia Biblioteca SST, Editura Bibliotheca, 2008; Caiete Litere III. Treptele visului. Tineri poeţi dâmboviţeni (antologie), Societatea Scriitorilor Târgovişteni & Editura Bibliotheca, 2008; Târgovişte-Chişinău-Sankt Petersburg (antologie bilingvă română-rusă), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012; Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea critică a operei lui Mircea Horia Simionescu. Mircea Horia Simionescu şi scriitorii dâmboviţeni (evocări), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2014; Elena Văcărescu şi spiritualitatea românească în Europa. 150 de ani de la naştere. Studii şi articole, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2014;

 

 

 

Referinţe în volume:

 

Academia Română. Dicţionarul general al literaturii române. vol. S-T, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, p. 357-358; Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie. Dicţionar de literatură al judeţului Dâmboviţa 1508-1998, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1999, p. 205-206; Popescu, Mihai Gabriel. Memoria dascălilor noştri, IV. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2000, p. 112-113; Neagu, Marin. Istoria literaturii române în date. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2001, p. 220-227; Popescu, Mihai Gabriel. Memoria dascălilor noştri, V. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2003, p. 80; Petrescu, Victor. Scriitori şi publicişti dâmboviţeni. 1900-2004. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2005, p. 214-216; Zalis, Henri. O istorie condensată a literaturii române. 1880-2000. vol. II, Lecturi polivalente. Itinerar sufletesc, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2006, p. 255-257; Popescu, Florentin, Eu v-am citit pe toţi. vol. I, Mihai Stan. Universul concentraţionar românesc inedit, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2007, p. 242-244; Zalis, Henri. O istorie condensată a literaturii române, 1880-2000. ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2007, p. 582; Coandă, George. Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2007, p. 397, 402 ,421 ,432, 438; Cristea, Tudor. De la clasici la contemporani. Târgovişte, Grupul Editorial Bibliotheca-Marcona, 2008, p. 279-282; Popescu, Florentin, Eu v-am citit pe toţi. vol. II, Biografia ca naraţiune: Mihai Stan, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2009, p. 285-287; Popescu, Florentin. Noi portrete în peniţă, Bucureşti, Editura Rawxcoms, 2010, p. 192-197; *** Enciclopedia oraşului Târgovişte, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2011, p. 415; Popescu, Florentin. Salonul cu portrete în peniţă, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 207-212; Ionel, Niculae. Scriitori târgovişteni, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 51-58, 148-156; Bineaţă, Margareta. Cărţi şi scriitori de azi, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 92-104; Tudor, Cristea. Revizuiri şi consemnări. Eseuri de critică şi istorie literară, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 261-272; Neagu, Marin. Cronologia lumii literare româneşti, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 390, 402, 410, 411; Florentin Popescu, Salonul cu portrete în peniţă, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 207-212, 227-230; Popescu, Florentin, Eu v-am citit pe toţi. vol. IV, Un triplex poetic de zile mari, p. 43-44; Lecturile scriitorului, p. 117-118, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2013; Liviu Grăsoiu, Românul a rămas poet?, Poetul bine deghizat, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2013, p. 180-184; George Coandă, Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2013, p. 20, 544, 551, 568, 573, 574, 586, 604, 605, 609, 610; Dobre, Ana, Cărţi privite în ochi, Paradisurile lui Mihai Stan, p. 167-170; Povestea unui candid voltairean, 171-175; Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014; Petrescu, Victor, Crochiuri literare. Scriitori şi publicişti dâmboviţeni (1900-1944), Demers la destinul literaturii române, p. 282-288; Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2014; Gîju, Dan, Ucenicul zeului Thot. File dintre istorie a literaturii române contemporane în interviuri, În România valorile sunt recunoscute când este prea târziu, p. 170-178; Editura Favorit, Bucureşti, 2015; Cimpoi, Mihai, Anatomia fiinţei. Vol. 2. Promoţia de azi a Şcolii literare şi artistice de la Târgovişte. Medalioane în evantai, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016, p. 31-40; Ionel, Niculae, Exerciţii de admirare (Note de lectură), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016, p. 26-30; Codreanu, Theodor, Mihai Cimpoi: de la mitopo(i)etică la critica ontologică, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016, p. 8, 56, 57, 89, 90, 91, 94, 101, 102; Veseliu, George Toma, Continuatorii Şcolii literare şi artistice de la Târgovişte, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016, p. 69-90; Bianu, Corin, Analist în literatura de piaţă, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016, p. 44-51; Ioan Holban (coord), Un dicţionar al scriitorilor români contemporani, vol. 1, Iaşi, Ed. Tipo Moldova, 2016

 

 

 

Referinţe în periodice:

 

Cristea, Tudor. Parodic şi parabolă, Litere, nr. 9(42), sept. 2003, p.8-9; Craia, Sultana. Un roman postmodern, Universul cărţii, nr. 10, oct. 2003, p. 11; Prisăcaru, Vlad. Poeţi basarabeni acasă… la Târgovişte. Chişinău, BiblioPolis, nr. 4, 2004; Emil, Vasilescu. Despre ieroglife contemporane, Biblioteca, nr. 1, 2004, p. 23-24; Cristea, Tudor. Antologie şi solidaritate, Litere, nr. 2(47), feb. 2004, p. 8-10; Poduri lucrătoare spre integrarea noastră cu noi. Capitala, 24 febr. 2004, p. 8; Popescu, Florentin. Poezie de peste Prut, Ecart, 4 mar. 2004, p. 7; Popescu, Florentin. Poezia de peste Prut, Saeculum, nr. 9, apr. 2004, p. 50; Cioculescu, Barbu. În casa poeziei, Litere, nr. 4-5,(49-50), apr.-mai 2004, p. 12-13; Cioculescu, Barbu. Tot despre poezia acasă, Litere, nr. 6(51), iun. 2004, p. 12-13; Petrescu, Victor. Scriitori găeşteni contemporani. Gazeta Găeştilor, nr. 1(2), oct. 2004, p. 22-23; Cioculescu, Barbu. În viu grai şi... în tăcere. Litere, Anul VIII, Nr. 1 (82), ianuarie 2007, pag. 8; Cioculescu, Barbu. Tu eşti, Mircea?. Litere, Anul VIII, Nr. 2 (83), februarie 2007, pag. 8-9; Zalis, Henri. Mihai Stan – Lecturi polivalente (Itinerar sufletesc). Convorbiri literare, nr. 10 (118) oct. 2005, pag. 74; Craia, Sultana. Un roman postmodern. Universul Cărţii revistă lunară a MMC, An XIII, nr. 10 (154), octombrie 2003; Coandă, George. Un romancier sui-generis: Mihai Stan. Jurnal de Dâmboviţa, 12 martie 2004, nr. 2430, serie nouă anul IV (XI); Zalis, Henri. Întâlnire cu un coregraf al anticipaţiei, Contemporanul, Ideea europeană, nr. 11(632), noiembrie 2004; Coandă, George. Mihai Stan, romancierul mereu surprinzător. Jurnal de Dâmboviţa, 19 aprilie 2005, nr. 2771, an IV(XI), p. 6; Cioculescu, Barbu. Un altfel de Paradis. Litere, Anul VII, nr. 7(64), iulie 2005, pag. 8-9; Filip, Iulian. Ieşirea din paradisul clonelor – pe când?. Chişinău, Literatura şi arta, nr. 27 (3123), 7 iulie 2005, p. 3; Vasilescu, Emil. Utopia negativă. Biblioteca, nr. 8/2005, p. 253; Zalis, Henri. Lecturi polivalente. (Itinerar sufletesc rememorant). Convorbiri literare, nr. 10 (118) oct. 2005, pag. 74; Sânpetrean, George. „Paradisul” redescoperit. Dâmboviţa, nr. 3964, 13 dec. 2005, pag. 15; Popescu, Florentin. Universul concentraţionar, într-o viziune românească originală. Oglinda literară, Anul 5, nr. 58, oct. 2006; Craia, Sultana. Paradis. Biblioteca Bucureştilor, anul VIII, nr. 9, 2006, pag 35; Popescu, Mihai Gabriel, Paradis, Săptămâna românească, an II, nr. 44, 28 septembrie – 4 octombrie 2006, p. 8; Trifescu, Gabriela. Rătăcirile Unui Caligraf (Mircea Horia Simionescu în dialog cu Mihai Stan), în Litere. Revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, an VII, nr. 11-12(80-81), noiembrie-decembrie 2006, p. 22-23; Cioculescu, Barbu. Tu eşti Mircea?, în Litere. Revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, Anul VIII, nr. 2 (83), februarie 2007; Chivu, Mariu. M. H. Simionescu în dialog cu Mihai Stan, în Dilema veche, nr. 172, 25-31 mai, 2007; Bineaţă, Margareta. Între realitate şi ingineria (meta)textuală. Litere, anul IX, nr.3-4 (96-97), martie-aprilie 2008; Popescu ,Florentin. Biografia, ca naraţiune: Mihai Stan. Caligraf, anul VIII, nr.819, mai 2008, p. 3; Bianu, Corin. Ieşirea din Paradis cu Mihai Stan... Viitorul Argeşului, nr.342, 11 aprilie 2008; Vasilescu, Emil. Izgonirea din Rai. Biblioteca. Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr.5, 2008; Borbély Ştefan, M. H. Simionescu în dialog cu Mihai Stan, în Viaţa Românească, nr. 5/2008; Filip, Iulian. Ieşirea din Paradis la priveghi. Literatura şi arta, nr. 30 (3282), 24 iulie 2008; Ionel, Niculae. O lume nebună, nebună... Litere, anul IX, nr.6-7 (99-100), iunie-iulie 2008, p. 23-25; Atanasiu, Victor. Clasa culturală intră în Paradis. Umbrela, anul II, nr.26, 12-18 martie 2009; Chişu, Lucian. Pre-textele scriiturii. Caiete critice, nr.12 (254), 2008; Bineaţă, Margareta. Paradisul întors. Litere, Anul IX, Nr. 2 (95), februarie 2008, pag. 11-14; Veseliu, George Toma, Paradis – romanul modern sau introspectiva eului, Impact, an IX, nr. 354-355, martie 2009, p. 9-12; Cioculescu, Barbu. La Confreria. Litere, Anul X, Nr. 10 (115), octombrie 2009, pag. 8-9; Cioculescu, Barbu. La Confreria (2). Între prospectori. Litere, Anul X, Nr. 11-12 (116-117), noiembrie-decembrie 2009, pag. 9-10; Cioculescu, Barbu. La Confreria (3). Între prospectori. Litere, Anul XI, Nr. 1 (118), ianuarie 2010, pag. 9-10; Cristea, Tudor. Paradisul după Paradis. Litere, Anul XI, Nr. 1 (118), ianuarie 2010, pag. 11-14; Popescu, Florentin, „Bibliotheca” şi al ei manager: Mihai Stan, Oglinda literară, an IX, nr. 102, iunie 2010, p. 5781; Cristea, Tudor. Un SF ludic. Litere, Anul XII, Nr. 5 (134), mai 2011, pag. 12-13; Ionel, Niculae. În prag de apocalipsă. Litere, Anul XII, Nr. 9 (138), septembrie 2011, pag. 21-23; Dobre, Ana. Paradisurile lui Mihai Stan. Luceafărul de dimineaţă, Nr. 11(1029), noiembrie 2012, pag. 4; Grăsoiu, Liviu. Poetul bine deghizat, în „Litere”, anul XIII, Nr. 11-12(152-153), noiembrie-decembrie 2012, pag. 52-53; Cristea, Tudor. Mihai Stan – Paradis. Ieşirea din Paradis. Cronica Găeştiului, an VII, Nr. 196, ianuarie 2013, pag. 5; Vasile, Corneliu. Paradis. Ieşirea din paradis. Caligraf, an XIII, Nr. 143, aprilie 2013, pag. 4; Bianu, Corin. A trăi, a lucra pentru binele literaturii. Mihai Stan – 70. Bucureştiul literar şi artistic, an III, Nr. 7(22), iulie 2013, pag. 8; Dobre, Ana. Povestea unui candid voltairean. Pro Saeculum, an XII, Nr. 5-6(89-90), 15 iulie – 1 septembrie 2013, pag. 159-160; Damian, Titi, Spectacolul ridicol al istoriei. Anteres axis libris, 2013, p. 48-55; Ştefan, Ion C., Două romane moderne într-o nouă interpretare. Amurg sentimental, an XXI, nr. 2(238), februarie 2015, p. 7,11; Dobre, Ana. Spectacolul epicizat al unui pseudoparadis. Luceafărul de dimineaţă, Nr. 5, mai 2015; Cristea, Tudor. Scripted reality: o lume de cuvinte. Litere, an XVI, nr. 5(182), mai 2015, p. 12-13; Ionel, Niculae. Între infern şi paradis. Litere, an XVI, nr. 6(183), iunie 2015, p. 42-44.

 

 

 

 

  

Ciclul primar, gimnazial şi liceal la „Vladimir Streinu” din Găeşti (1960). Din cauza unor restricţii de ordin politic (tatăl ofiţer, deţinut politic) se înscrie doar la Şcoala Tehnică de Petrol şi Gaze din Ploieşti, pe care nu o termină, fiind încorporat la o unitate militară de muncă ca fiu al unui „duşman al poporului”. (Tatăl, subofiţer de intendenţă în Ministerul Apărării Naţionale, apoi la diferite unităţi militare, refuză – cei din familia sa şi a socrilor erau vechi ţărănăşiti – înscrierea în Partidului Comunist, ceea ce i-ar fi adus şi trecerea în clas ofiţerilor cu gradul de căpitan. Refuzul nu rămâne nepedepşit şi, pe baza unei delaţiuni, Tribunal Militar Craiova, în deplasare la Piteşti, îl condamnă la 9 ani de temniţă pentru uneltire împotriva statului. Eticheta de „duşman a poporului” se va răsfrânge negativ asupra familiei, care va fi supusă unor numeroase interdicţii). Absolvent al Facultăţii de Filologie a Institutului Pedagogic din Piteşti (1966). O perioadă este muncitor la depozitul de carte al librăriei din Găeşti, deşi obţinuse diploma de profesor de limba şi literatura româna, acesta fiind singurul loc de muncă la care a avut acces. Profesor de limba şi literatura română la Institutul Special de Reeducare a Minorilor din Găeşti (1966-1977). O lume închisă, brutală, cu delincvenţi minori dar şi majori, cărora „le predă” limba română. O lume închisă ce reproducea coercitiv lumea mai largă de afară în care o simplă remarcă anticomunistă aducea recluziunea. Atmosfera, întâmplările apar transfigurate artistic în romanul „Paradis”. Apoi profesor la Picior de Munte şi la ŞcoalaCoresi” din Târgovişte (1989-2000). Conduce cercul metodic al profesorilor de limba şi literatura română din Târgovişte (1991-2000), calitate în care, plecând de la realităţile şcolii gimnaziale dâmboviţene – învăţământ politizat, cu o metodică precară, pe alocuri chiar ostilă elevului care, subliminal, trebuia „format” după un anume model structural – îl determină să conceapă, să editeze apoi, o serie de manuale complementare bine primite de profesori şi elevi. Debut publicistic cu articole privind psihologia delicventului minor, apărute înReeducarea minorilor”, buletinul intern al institutelor de profil, ce apărea  ca supliment al revisteiÎn slujba patriei”. Colaborează intermitent, în măsura în care „trecutul” familiei nu se estompase încă (de câteva ori i s-a interzis accesul la funcţii didactice din cauza „dosarului”) la „Dâmboviţa”, „Graiul Dâmboviţei”, „Jurnal de Dâmbo­viţa”, „Litere”, „Jurnal de Bucureşti”, „Curier”, „Literatorul”, „Sud”, „Eroica” doar cu articole şi studii de specialitate. Înfiinţează revistaCoresi” a elevilor Şcolii Nr. 5 Târgovişte. În perioada 1995-1996, mode­rează la Radio D Târgovişte o emisiune săptămânală de cultură ce avea ca rubrici permanente: „Capcanele limbii române”; „Cărţi pentru week-end”, emisiune aşteptată de ascultătorii târgovişteni, un fel de tribună a artelor, a bunului simţ, o pledoarie pentru lectură, un exerciţiu necesar de cultivare a limbii prin procedee interactive. Fondează editura „Biblio­theca” din Târgovişte (1997), al cărei director-proprietar este, editură de top care, în cele două decenii de existenţă, a dat peste 1000 de titluri, multe dintre acestea de istorie şi critică literară, de beletristică, monografii şi carte academică, oferind autorilor târgovişteni ocazia afirmării.

Redactor-şef al revisteiLimbă şi literatura română” a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmbo­viţa (1998), redactor-şef fondator al revistei lunare de culturăLitere”, ce apare la Editura Bibliotheca, prin efortul financiar şi logistic al acesteia (din 2000), redactor-fondator al revistei de cultură „Armonia”, serie nouă (2005), senior redactor la „Pro Arme”, redactor „Bucureştiul literar şi artistic”, membru în consiliul de coordonare editorială a revistei „Eroica”.

Secretar al Academiei Internaţio­naleMihai Eminescu” din Bucureşti (româno-indiană) înfiinţată în 1987 şi vicepre­şedinte al Asociaţiei Culturale Româno-Indiene (2004). Colaborarea cu RICA se vădeşte în câteva titluri precum: Introducere în Jainism, de Rudi Jansma, Sneh Rani Jain, este prima carte apărută în România despre jaini şi jainism; Effect of Indian Thought on Mihai Eminescu / Eminescu şi gândirea indiană (ediţie bilingvă româno-engleză) de dr. Zricha Vaswani; Târgovişte-India. Antologie poetică / Poetical anthology.

Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (1999), distins cu Ordinul Ziariştilor clasa I-aur (2007), membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2005) şi al Uniunii Scriitorilor din România (2014). Premiul pentru proză (romanul „Paradis”) al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (2005). Distins cu medaliaMeritul cultural” clasa I (2004); Diploma de Excelenţă a Primăriei din Târgovişte pentru activitate culturală (2010); Diploma de Onoare a Primăriei Chişinău pentru contribuţia la fondarea şi organizarea Bibliotecii Municipale „Târgovişte” din Chişinău, prin donarea a circa 10.000 de volume (2012); Meritul civic decernat de preşedintele Republicii Moldova (2012); cetăţean de onoare al municipiului Târgovişte (2013).

Debut editorial cu Admiterea în liceu (1993). Autor sau coordonator al lucrărilor „1897-1997 Centenar. Primăria oraşului Târgovişte (1997), Îndrumar pentru examenul de capacitate şi de admitere. Literatură I-II” (1998), Scriitori dâmboviţeni: bibliografie şcolară. Vol. I Clasicii (1998). Îngrijeşte volumulCrai Negru” al poetului Ion Vrăbiescu, apărut postum. Coautor al volumului Mihai Viteazul în memoria urmaşilor (2001). Îngrijeşte, împreună cu Iulian Filip, antologia Poezia acasă: poeţi contemporani din Basarabia(2003); ediţia a II-a premiată la Salonul Internaţional de Carte din Chişinău (2007), locul al II-lea în topul celor mai citite cărţi editate în 2007 în Republica Moldova.

Romanul „Clone” (2003), departe de a fi unul în spirit SF, este un roman alegoric, cu trimiteri sarcastice la contempo­raneitate. Un univers clonat, bogat în ficţiune, dominat de puterea manipulării (temporală, spaţială, informaţională); proiecţii psihologice, tulburătoare şi realităţi ce trimit explicit la România de azi. În Paradis (2004)„un roman al destinelor refuzate” – sunt înfăţişate drama intelectualului român în timpul comunismului, precum şi avatarurile acestuia în contemporaneitate; prin decalc, pastişă sau rezonanţe ale limbii de lemn, este ilustrată gândirea îngrădită a românilor în epocă. Tema este continuată în „Ieşirea din paradis” (2007), Întoarcere în Paradis (2015) încheind trilogia Paradis.

Clone 2 (Invazia, vol. 1, Exodul, vol. 2) (2015) continuă pseudo-SF-ul Clone apărut în anul 2003, o satiră a lumii contemporane, romanul putând fi apropiat, mai degrabă, de parabolele iluminiştilor, de modernitatea cărora Mihai Stan aminteşte. Doar că aceştia „evadau în alte spaţii, visau lumi perfecte, imaginând utopii, pe când M.S. evadează în alt timp propunând o distopie şi meditând asupra relelor lumii terestre”.

Coordonează colecţiile „Eseu” şi „Proză contemporană” ale editurii Bibliotheca în care au apărut scriitori precum Mircea Horia Simionescu, Barbu Cioculescu, Alexandru George, Henri Zalis, Mircea Constantinescu, Marian Popa, Liviu Grăsoiu, Tudor Cristea, Daniela-Olguţa Iordache, George Coandă, Victor Petrescu, Mihai Gabriel Popescu, Emil Stănescu, Sultana Craia, Emil Vasilescu, George Anca, Florentin Popescu, Emil Lungeanu, Lilica-Voicu Brey, Costache Olăreanu, Corneliu Popescu, Corin Bianu, Dan Gîju, Nicolae Neagu, George Toma Veseliu, Valeriu Râpeanu, Gheorghe Buluţă, Mircea Anghelescu, Crisula Ştefănescu, Nicolae Rădulescu, Ştefania Rujan, Dumitru Ungureanu ş.a. O atenţie deosebită a acordat publicării unor cărţi semnate de scriitori din Republica Moldova, membri ai Societăţii Scriitorilor Târgovişteni şi ai redacţiei Litere din Chişinău, pe care M.S. o înfiinţează în 2004: acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicolae Dabija, Iulian Filip, Ianoş Ţurcanu, Aurelian Silvestru, Vasile Romanciuc, Igor Şarov (cu acesta, director al Editurii Cartdidact, a editat în tandemul Bibliotheca-Cartdidact mai multe volume).

Se numără printre principalii organizatori ai Festivalului-Concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor” şi „Primăvara Albastră”. Participă, conducând o delegaţie a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (Dumitru Copilu-Copillin, Ion Mărculescu, Niculae Ionel, Emil Stănescu, Corin Bianu, Victor Petrescu, George Coandă), la toate cele patru ediţii ale Congresului Mondial al Eminescologilor de la Chişinău.

Ca preşedinte al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni organizează simpozioane naţionale pe diverse tematici: Simpozionul Internaţional Alexandru Ciorănescu (2009); marcând 10 ani de la dispariţia savantului originar din Moroienii Dâmboviţei şi simpozion Alexandru Ciorănescu cu prilejul centenarului naşterii savantului (2011); Simpozionul „Şcoala Prozatorilor Târgovişteni. Receptarea critică a operei lui Mircea Horia Simionescu” (2014); Simpozionul „Şcoala Prozatorilor Târgovişteni. Receptarea critică a operei lui Costache Olăreanu” (2015), simpozionul cu tema „Şcoala prozatorilor târgovişteni” tinzând să devină o manifestare târgovişteană anulă.

Prin fondarea Editurii Bibliotheca, Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, a revistei „Litere” (cu un grup de găeşteni Tudor Cristea, Daniela-Olguţa Iordache, Dumitru Ungureanu, Nicolae Neagu) Mihai Stan are contribuţie decisivă la dezvoltarea culturii scrise în arealul dâmboviţean (Târgovişte, Găeşti, Moreni, Titu, Pucioasa), dar şi la propagarea culturii scrise târgoviştene la nivel naţional.

 

Scrieri:

Clone (roman), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2003; Paradis (roman). Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2004; Destin într-un timp dogmatic. Ion Gavrilă în dialog cu Mihai Stan, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2005; Lecturi empatice, Bucureşti, Editura AIME, 2006; Rătăcirile unui caligraf. Mircea Horia Simionescu în dialog cu Mihai Stan, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2006; Ieşirea din Paradis (roman), Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2007; Confreria. Convorbiri şi confesiuni, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2009; Paradis. Ieşirea din Paradis, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2009; Exodul. Clone 2, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2011; Paradis. Ieşirea din Paradis, (ediţia a II-a), Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2012; Clone. Invazia. Exodul, Iaşi, Editura Tipo Moldova, Colecţia Opera Omnia – Proză contemporană, 2012; Lecturi empatice 2, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2013; Litere, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2014; Întoarcere în Paradis, Bucureşti, Editura Semne, 2015; Trilogia Paradis: Paradis (vol. I); Ieşirea din Paradis (vol. II); Întoarcere în Paradis (vol. III), Editura Bibliotheca, 2015;

 

Colaborări:

1897-1997. Centenar. Primăria oraşului Târgovişte (monografie), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1997; Îndrumar pentru examenul de capaci­tate. Sintaxa frazei, Târgo­vişte, Editura Bibliotheca, 1996; Ediţia: a II-a (1997), a III-a (1998); Îndrumar pentru examenul de capacitate şi de admitere. Lite­ra­tură, Vol. I-II, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1998; Scriitori dâmboviţeni: bibliografie şcolară. Vol. I: Clasicii, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1998; Sintaxa frazei: (Gramatică - clasa a VIII-a): Îndrumar pentru examenul de capacitate, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1999; Limba şi literatura română: examenul de capacitate şi de admitere în liceu 2000, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2000; Mihai Viteazul în memoria urmaşilor, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2001; Litere 100. Istoria unei reviste literare dâmboviţene, Societatea Scriitorilor Târgovişteni & Editura Bibliotheca, 2008; Târgovişte. Călători străini. Cronicari, vol. I (crestomaţie), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2010; Târgovişte în literatură. 1800-1918, vol. II (antologie), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2010; Enciclopedia oraşului Târgovişte (coordonator), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012; Societatea Scriitorilor Târgovişteni. Din istoria unei grupări literare (coordonator), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2013; Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”. Laureaţi ai ediţiei (coordonator), Târgovişte, Editura, Bibliotheca, 5 ediţii, 2011-2015; Litere. Istoria unei reviste de cultură dâmboviţene (2000-2015) (coordonator), Bucureşti, Editura Semne, 2015; Societatea Scriitorilor Târgovişteni. Vol. 2. În cultura cetăţii (coordonator), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016;.

 

 

 

Ediţii îngrijite:

Crai Negru. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1998; Poezia acasă: poeţi contemporani din Basarabia (antologie), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2003; Poezia acasă: poeţi contemporani din Basarabia (antologie), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2007; Caiete Litere I. În căutarea unui topos liric, Societatea Scriitorilor Târgovişteni & Editura Bibliotheca, 2006; Caiete Litere II. 30 de prozatori, Societatea Scriitorilor Târgovişteni & Grupul Editorial Bibliotheca&Marcona, 2007; Târgovişte-India. Antologie poetică / Poetical Antology, Societatea Scriitorilor Târgovişteni & Asociaţia Culturală Româno-Indiană (Rica), colecţia Biblioteca SST, Editura Bibliotheca, 2008; Caiete Litere III. Treptele visului. Tineri poeţi dâmboviţeni (antologie), Societatea Scriitorilor Târgovişteni & Editura Bibliotheca, 2008; Târgovişte-Chişinău-Sankt Petersburg (antologie bilingvă română-rusă), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012; Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea critică a operei lui Mircea Horia Simionescu. Mircea Horia Simionescu şi scriitorii dâmboviţeni (evocări), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2014; Elena Văcărescu şi spiritualitatea românească în Europa. 150 de ani de la naştere. Studii şi articole, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2014;

 

Referinţe în volume:

Academia Română. Dicţionarul general al literaturii române. vol. S-T, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, p. 357-358; Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie. Dicţionar de literatură al judeţului Dâmboviţa 1508-1998, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1999, p. 205-206; Popescu, Mihai Gabriel. Memoria dascălilor noştri, IV. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2000, p. 112-113; Neagu, Marin. Istoria literaturii române în date. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2001, p. 220-227; Popescu, Mihai Gabriel. Memoria dascălilor noştri, V. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2003, p. 80; Petrescu, Victor. Scriitori şi publicişti dâmboviţeni. 1900-2004. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2005, p. 214-216; Zalis, Henri. O istorie condensată a literaturii române. 1880-2000. vol. II, Lecturi polivalente. Itinerar sufletesc, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2006, p. 255-257; Popescu, Florentin, Eu v-am citit pe toţi. vol. I, Mihai Stan. Universul concentraţionar românesc inedit, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2007, p. 242-244; Zalis, Henri. O istorie condensată a literaturii române, 1880-2000. ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2007, p. 582; Coandă, George. Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2007, p. 397, 402 ,421 ,432, 438; Cristea, Tudor. De la clasici la contemporani. Târgovişte, Grupul Editorial Bibliotheca-Marcona, 2008, p. 279-282; Popescu, Florentin, Eu v-am citit pe toţi. vol. II, Biografia ca naraţiune: Mihai Stan, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2009, p. 285-287; Popescu, Florentin. Noi portrete în peniţă, Bucureşti, Editura Rawxcoms, 2010, p. 192-197; *** Enciclopedia oraşului Târgovişte, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2011, p. 415; Popescu, Florentin. Salonul cu portrete în peniţă, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 207-212; Ionel, Niculae. Scriitori târgovişteni, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 51-58, 148-156; Bineaţă, Margareta. Cărţi şi scriitori de azi, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 92-104; Tudor, Cristea. Revizuiri şi consemnări. Eseuri de critică şi istorie literară, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 261-272; Neagu, Marin. Cronologia lumii literare româneşti, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 390, 402, 410, 411; Florentin Popescu, Salonul cu portrete în peniţă, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 207-212, 227-230; Popescu, Florentin, Eu v-am citit pe toţi. vol. IV, Un triplex poetic de zile mari, p. 43-44; Lecturile scriitorului, p. 117-118, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2013; Liviu Grăsoiu, Românul a rămas poet?, Poetul bine deghizat, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2013, p. 180-184; George Coandă, Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2013, p. 20, 544, 551, 568, 573, 574, 586, 604, 605, 609, 610; Dobre, Ana, Cărţi privite în ochi, Paradisurile lui Mihai Stan, p. 167-170; Povestea unui candid voltairean, 171-175; Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014; Petrescu, Victor, Crochiuri literare. Scriitori şi publicişti dâmboviţeni (1900-1944), Demers la destinul literaturii române, p. 282-288; Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2014; Gîju, Dan, Ucenicul zeului Thot. File dintre istorie a literaturii române contemporane în interviuri, În România valorile sunt recunoscute când este prea târziu, p. 170-178; Editura Favorit, Bucureşti, 2015; Cimpoi, Mihai, Anatomia fiinţei. Vol. 2. Promoţia de azi a Şcolii literare şi artistice de la Târgovişte. Medalioane în evantai, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016, p. 31-40; Ionel, Niculae, Exerciţii de admirare (Note de lectură), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016, p. 26-30; Codreanu, Theodor, Mihai Cimpoi: de la mitopo(i)etică la critica ontologică, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016, p. 8, 56, 57, 89, 90, 91, 94, 101, 102; Veseliu, George Toma, Continuatorii Şcolii literare şi artistice de la Târgovişte, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016, p. 69-90; Bianu, Corin, Analist în literatura de piaţă, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2016, p. 44-51; Ioan Holban (coord), Un dicţionar al scriitorilor români contemporani, vol. 1, Iaşi, Ed. Tipo Moldova, 2016

 

Referinţe în periodice:

Cristea, Tudor. Parodic şi parabolă, Litere, nr. 9(42), sept. 2003, p.8-9; Craia, Sultana. Un roman postmodern, Universul cărţii, nr. 10, oct. 2003, p. 11; Prisăcaru, Vlad. Poeţi basarabeni acasă… la Târgovişte. Chişinău, BiblioPolis, nr. 4, 2004; Emil, Vasilescu. Despre ieroglife contemporane, Biblioteca, nr. 1, 2004, p. 23-24; Cristea, Tudor. Antologie şi solidaritate, Litere, nr. 2(47), feb. 2004, p. 8-10; Poduri lucrătoare spre integrarea noastră cu noi. Capitala, 24 febr. 2004, p. 8; Popescu, Florentin. Poezie de peste Prut, Ecart, 4 mar. 2004, p. 7; Popescu, Florentin. Poezia de peste Prut, Saeculum, nr. 9, apr. 2004, p. 50; Cioculescu, Barbu. În casa poeziei, Litere, nr. 4-5,(49-50), apr.-mai 2004, p. 12-13; Cioculescu, Barbu. Tot despre poezia acasă, Litere, nr. 6(51), iun. 2004, p. 12-13; Petrescu, Victor. Scriitori găeşteni contemporani. Gazeta Găeştilor, nr. 1(2), oct. 2004, p. 22-23; Cioculescu, Barbu. În viu grai şi... în tăcere. Litere, Anul VIII, Nr. 1 (82), ianuarie 2007, pag. 8; Cioculescu, Barbu. Tu eşti, Mircea?. Litere, Anul VIII, Nr. 2 (83), februarie 2007, pag. 8-9; Zalis, Henri. Mihai Stan – Lecturi polivalente (Itinerar sufletesc). Convorbiri literare, nr. 10 (118) oct. 2005, pag. 74; Craia, Sultana. Un roman postmodern. Universul Cărţii revistă lunară a MMC, An XIII, nr. 10 (154), octombrie 2003; Coandă, George. Un romancier sui-generis: Mihai Stan. Jurnal de Dâmboviţa, 12 martie 2004, nr. 2430, serie nouă anul IV (XI); Zalis, Henri. Întâlnire cu un coregraf al anticipaţiei, Contemporanul, Ideea europeană, nr. 11(632), noiembrie 2004; Coandă, George. Mihai Stan, romancierul mereu surprinzător. Jurnal de Dâmboviţa, 19 aprilie 2005, nr. 2771, an IV(XI), p. 6; Cioculescu, Barbu. Un altfel de Paradis. Litere, Anul VII, nr. 7(64), iulie 2005, pag. 8-9; Filip, Iulian. Ieşirea din paradisul clonelor – pe când?. Chişinău, Literatura şi arta, nr. 27 (3123), 7 iulie 2005, p. 3; Vasilescu, Emil. Utopia negativă. Biblioteca, nr. 8/2005, p. 253; Zalis, Henri. Lecturi polivalente. (Itinerar sufletesc rememorant). Convorbiri literare, nr. 10 (118) oct. 2005, pag. 74; Sânpetrean, George. „Paradisul” redescoperit. Dâmboviţa, nr. 3964, 13 dec. 2005, pag. 15; Popescu, Florentin. Universul concentraţionar, într-o viziune românească originală. Oglinda literară, Anul 5, nr. 58, oct. 2006; Craia, Sultana. Paradis. Biblioteca Bucureştilor, anul VIII, nr. 9, 2006, pag 35; Popescu, Mihai Gabriel, Paradis, Săptămâna românească, an II, nr. 44, 28 septembrie – 4 octombrie 2006, p. 8; Trifescu, Gabriela. Rătăcirile Unui Caligraf (Mircea Horia Simionescu în dialog cu Mihai Stan), în Litere. Revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, an VII, nr. 11-12(80-81), noiembrie-decembrie 2006, p. 22-23; Cioculescu, Barbu. Tu eşti Mircea?, în Litere. Revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, Anul VIII, nr. 2 (83), februarie 2007; Chivu, Mariu. M. H. Simionescu în dialog cu Mihai Stan, în Dilema veche, nr. 172, 25-31 mai, 2007; Bineaţă, Margareta. Între realitate şi ingineria (meta)textuală. Litere, anul IX, nr.3-4 (96-97), martie-aprilie 2008; Popescu ,Florentin. Biografia, ca naraţiune: Mihai Stan. Caligraf, anul VIII, nr.819, mai 2008, p. 3; Bianu, Corin. Ieşirea din Paradis cu Mihai Stan... Viitorul Argeşului, nr.342, 11 aprilie 2008; Vasilescu, Emil. Izgonirea din Rai. Biblioteca. Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr.5, 2008; Borbély Ştefan, M. H. Simionescu în dialog cu Mihai Stan, în Viaţa Românească, nr. 5/2008; Filip, Iulian. Ieşirea din Paradis la priveghi. Literatura şi arta, nr. 30 (3282), 24 iulie 2008; Ionel, Niculae. O lume nebună, nebună... Litere, anul IX, nr.6-7 (99-100), iunie-iulie 2008, p. 23-25; Atanasiu, Victor. Clasa culturală intră în Paradis. Umbrela, anul II, nr.26, 12-18 martie 2009; Chişu, Lucian. Pre-textele scriiturii. Caiete critice, nr.12 (254), 2008; Bineaţă, Margareta. Paradisul întors. Litere, Anul IX, Nr. 2 (95), februarie 2008, pag. 11-14; Veseliu, George Toma, Paradis – romanul modern sau introspectiva eului, Impact, an IX, nr. 354-355, martie 2009, p. 9-12; Cioculescu, Barbu. La Confreria. Litere, Anul X, Nr. 10 (115), octombrie 2009, pag. 8-9; Cioculescu, Barbu. La Confreria (2). Între prospectori. Litere, Anul X, Nr. 11-12 (116-117), noiembrie-decembrie 2009, pag. 9-10; Cioculescu, Barbu. La Confreria (3). Între prospectori. Litere, Anul XI, Nr. 1 (118), ianuarie 2010, pag. 9-10; Cristea, Tudor. Paradisul după Paradis. Litere, Anul XI, Nr. 1 (118), ianuarie 2010, pag. 11-14; Popescu, Florentin, „Bibliotheca” şi al ei manager: Mihai Stan, Oglinda literară, an IX, nr. 102, iunie 2010, p. 5781; Cristea, Tudor. Un SF ludic. Litere, Anul XII, Nr. 5 (134), mai 2011, pag. 12-13; Ionel, Niculae. În prag de apocalipsă. Litere, Anul XII, Nr. 9 (138), septembrie 2011, pag. 21-23; Dobre, Ana. Paradisurile lui Mihai Stan. Luceafărul de dimineaţă, Nr. 11(1029), noiembrie 2012, pag. 4; Grăsoiu, Liviu. Poetul bine deghizat, în „Litere”, anul XIII, Nr. 11-12(152-153), noiembrie-decembrie 2012, pag. 52-53; Cristea, Tudor. Mihai Stan – Paradis. Ieşirea din Paradis. Cronica Găeştiului, an VII, Nr. 196, ianuarie 2013, pag. 5; Vasile, Corneliu. Paradis. Ieşirea din paradis. Caligraf, an XIII, Nr. 143, aprilie 2013, pag. 4; Bianu, Corin. A trăi, a lucra pentru binele literaturii. Mihai Stan – 70. Bucureştiul literar şi artistic, an III, Nr. 7(22), iulie 2013, pag. 8; Dobre, Ana. Povestea unui candid voltairean. Pro Saeculum, an XII, Nr. 5-6(89-90), 15 iulie – 1 septembrie 2013, pag. 159-160; Damian, Titi, Spectacolul ridicol al istoriei. Anteres axis libris, 2013, p. 48-55; Ştefan, Ion C., Două romane moderne într-o nouă interpretare. Amurg sentimental, an XXI, nr. 2(238), februarie 2015, p. 7,11; Dobre, Ana. Spectacolul epicizat al unui pseudoparadis. Luceafărul de dimineaţă, Nr. 5, mai 2015; Cristea, Tudor. Scripted reality: o lume de cuvinte. Litere, an XVI, nr. 5(182), mai 2015, p. 12-13; Ionel, Niculae. Între infern şi paradis. Litere, an XVI, nr. 6(183), iunie 2015, p. 42-44.

 

Uniunea Scriitorilor Pitesti © 2015 Toate drepturile rezervate

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree