NICOLAE OPREA (3)

Nicolae Oprea s-a născut la 3 iulie 1950 în com. Sârbii Măgura, jud.Olt, în familia lui Ilie şi Floarea Oprea. După studiile liceale începute la Piteşti şi încheiate în 1968 la Liceul “George Bariţiu” din Cluj, a absolvit Facultatea de Filologie (1973) şi Facultatea de Filosofie (f.f., 1981) ale Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Şi-a dat Doctoratul în Filologie la aceeaşi universitate cu teza Ion D. Sârbu (1919-1989).

După o scurtă perioadă de redactor la revista Argeş şi, apoi, şomer ilegal, în anii 1974-1977 lucrează ca metodist cultural în Piteşti şi Costeşti. Mutându-se în Turnu Severin în 1977, ajunge profesor navetist în comunele Godeni, Pătulele, Căzăneşti, din jud. Mehedinţi. Între 1981-1984 – asistent universitar la Institutul de Învăţământ Superior din Piteşti; 1984-1989 – muzeograf la Oficiul pentru Patrimoniu Naţional al Muzeului Judeţean Argeş. Din mai 1989, redactor la revista Argeş, ales redactor şef în decembrie ’89.

În perioada 1990-1995, a fost redactor şef al revistei Argeş –transformată în Calende, în 1991. Din 1995 optează pentru cariera universitară. Şef al Catedrei de Limba şi Literatura Română în anii 2001-2008. Profesor universitar dr. la Facultatea de Litere – Universitatea din Piteşti, până în 2015; conducător de doctorat din 2005.

S-a format în redacţia revistei studenţeşti Echinox, unde a debutat în 1972 cu un eseu despre Şt. Bănulescu; redactor al revistei între 192-1974. A debutat editorial în 1993, cu o culegere omogenă de eseuri, Provinciile Imaginare – volum distins cu Premiul pentru debut în critică la Salonul Naţional de Carte din Cluj, 1993.

Preşedinte al Filialei Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România, membru în Consiliul de conducere al Uniunii Scriitorilor din România (din 2005 până în prezent) şi în Comitetul Director (2009-2013).

Cărţi publicate:

Provinciile imaginare, Piteşti, Editura Calende, 1993,;

Alexandru Macedonski între romantism şi simbolism, Cluj, Editura Dacia,

1999;

Ion D. Sârbu şi timpul romanului, Piteşti, Editura Paralela 45, 2000, seria

Universitas;

Literatura română postbelică între impostură şi adevăr (coautor: Călin

Vlasie), Editura Paralela 45, Piteşti, 2000;

Opera şi autorul, Editura Paralela 45, Piteşti, 2001,

Timpul lecturii. Selecţie de cronicar, Editura Dacia, Cluj, 2002,

Magicul în proza lui V. Voiculescu, Editura Paralela 45, Piteşti, 2002,

Literatura “ Echinoxului”, Editura Dacia, Cluj, 2003;

Nopţile de insomnie. Opţiuni livreşti, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005;

Vasile Voiculescu – monografie, Editura Aula, Braşov, 2006;

Sinteze critice, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009;

Arte poetice româneşti, Editura Tiparg, Piteşti, 2011;

Poetul trivalent, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2011;

Synopsis, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013;

Cronicar întârziat, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2013;

Ion D. Sîrbu şi timpul romanului, ed. revizuită, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2015;

Revanşa postumă, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2017;

Volum aniversar: Nicolae Oprea – 65 / Un critic exigent şi liber, ediţie îngrijită de Adriana Lazăr şi Dumitru Augustin Doman, Editura Tracus Arte, 2015;

Coautor în volume colective:

Coordonator al volumului Istoria literaturii române din perspectivă didactică, vol. I, Proza, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2001; Competiţia continuă. Generaţia ’80 în texte teoretice, coord. Gheorghe Crăciun, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1999; Un destin istoric: Biserica Română Unită, Ed. Arhipelag, Târgu Mureş, 1999; Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Ed. Albatros, Bucureşti, 2000; Dicţionarul scriitorilor români, M-Q, vol. III, coord. M. Zaciu, M. Papahagi, A. Sasu, Ed. Albatros, Bucureşti, 2001; Dicţionar de personaje literare din proza şi dramaturgia românească, 2 vol., coord. F. Şindrilaru, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2002; Dicţionarul scriitorilor români, R-Z, vol. IV, coord. M. Zaciu, M. Papahagi, A. Sasu, Ed. Albatros, Bucureşti, 2002; Proza românească. Antologie de texte comentate, coord. G. Dinu, R. Ivăncescu, A. Popescu, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2002; N. Steinhardt – Prin alţii, în postumitate, Ed. Helvetica, Baia Mare, 2002; 100 cei mai mari scriitori români, coord. M. Ghiţulescu, Ed. Lider + Ed. Star, Bucureşti, 2003; Limba şi literatura română pentru bacalaureat şi admitere, coord. N. Manolescu, G. Crăciun, M. Moţ, F. Şindrilaru, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2004; Poezia românească. Antologie de texte comentate şi aprecieri critice, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2006. The International Festival Days and Nights of Literature, Red. Publicaţiilor pt. Străinătate, Bucureşti, 2006; Limba şi Literatura. Repere identitare în context european / Language and Literature. European Landmarks of Identity, Ed. Universităţii din Piteşti, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; Calitate în educaţie, o abordare pragmatică, Ed. Universităţii din Piteşti, 2009; Caietele Colocviului naţional „I.D.Sîrbu”, Ed. Universitaria Craiova, 2009; Nicolae Manolescu – 70, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2009; Perspectives contemporaines sur le monde médiéval, Ed. Tiparg, Piteşti, 2009, 2010; Generaţia ’80 văzută din interior - o istorie a grupării în interviuri de D. A. Doman, Ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2010; Paul Goma – 75. Dosarul unei iubiri târzii, coord. Flori Bălănescu, Ed. Eagle Publishing House, Bucureşti, 2010; O istorie a prozei şi dramaturgiei româneşti, vol.I-II, coord. F. Şindrilaru, Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca / Paralela 45, Piteşti, 2011; Al. Cistelecan sau bucuria exegezei, coord. I. Boldea, A. Pantea, Ed. Limes, Cluj, 2012; Antologia scriitorilor piteşteni, Ed. Tiparg, 2013; Şcoala prozatorilor târgovişteni – Receptarea critică, 2014, 2015, 2016, 2017 ş.a..

Ediţii îngrijite şi prefaţate: ed. îngrijită, prefaţă, note şi glosar: Iraclie Porumbescu, Amintiri, Ed. Dacia, Cluj, 1978, seria „Restituiri”; ed. îngr. şi postfaţă: Dumitru Ţepeneag, Înscenare şi alte texte, Ed. Calende, Piteşti, 1992; pref. la vol. Marieta Rădoi-Mihăiţă, Coincidenţa umbrelor, Ed. Plumb, Bacău, 1994; pref. la vol. Ion Vintilă Fintiş, Amintiri de pe malul celălalt, Ed. Calende, Piteşti 1994; pref. la vol. Gheorghe Izbăşescu, Ulise al oraşului, Ed. Marineasa, Timişoara, 1998; ed. îngr. şi pref.: Miron Cordun, Cronică de memorii, Ed. Calende, Piteşti, 1998; pref. la vol. Gheorghe Izbăşescu, Melodrama realului, Ed. Vinea, Bucureşti, 2003; pref. la vol. Ion D. Sârbu, Adio, Europa!, Editura electronică LiterNet, Bucureşti, 2004. ed. îngr. şi pref.: Petru Mihai Gorcea, Eminescu, vol. III, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2005. pref. la vol. George Vulturescu, Orb prin Nord, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2009; pref. la vol. Gheorghe Izbăşescu, Jocurile minţii, Ed. Dacia XXI, Cluj, 2011; pref. la vol. Ioan Cristescu, Dramaturgia lui Radu Stanca, Ed. Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2011 etc.

 

 

Premii şi distincţii (selectiv):

Premiul pentru Eseu, revista “Viaţa Românească”, 1984;

Salonul Naţional de Carte, Cluj,1993; vol. Provinciile imaginare

Frontiera Poesis, 1999,

Premiul internaţional Teatro di Segesta, Calatafimi Segesta, Italia,2002;

Filiala Sibiu a U.S.R.: 2001,vol. Ion D. Sârbu şi timpul romanului; 2002, vol. Opera şi autorul ; şi Filiala Piteşti: 2003, vol. Literatura “ Echinoxului” ; 2005, vol. Nopţile de insomnie ; 2009, vol. Sinteze critice ; 2011, vol. Poetul trivalent;

Diploma jubiliară a Universităţii din Piteşti, 2007;

Premiul “Ion D. Sîrbu”, Sibiu, 2008;

Medalia aniversară a Uniunii Scriitorilor din România, 2008;

Premiul revistei“Argeş”, 2009;

Convorbiri literare”, 2010;

Fundaţia Euphorion, 2011;

Meritul cultural acordat de preşedinţia României: în grad de cavaler (2004) şi ofiţer (2010).

 

Referinţe critice (în volume şi dicţionare):

Ruxandra Ivăncescu, O nouă viziune asupra prozei contemporane, Ed. Paralela 45, 1999; Ion Bogdan Lefter (coord.), Romanian writers of the ’80, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1994; idem, Scriitori români din anii ‘80-’90, 2001; Irina Petraş, Panorama criticii literare româneşti/Dicţionar ilustrat 1950-2000, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001; Ion Bogdan Lefter – Anii ‘60-’90. Critica literară, Ed. Paralela 45, 2002; Gheorghe Grigurcu, În pădurea de metafore, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003; Petru Poantă, Efectul”Echinox” sau Despre echilibru, Ed. Apostrof, Cluj, 2003; Andrei Simuţ, în Dicţionar Echinox /A-Z/ Perspectivă analitică, Ed. Tritonic, Bucureşti/Cluj, 2004; Iulian Boldea, Vârstele criticii, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2005; Constantin Hârlav, în Dicţionarul general al literaturii române, coord. E. Simion, Ed. Univers Enciclopedic, vol. IV, 2005; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2006; Traian Vedinaş, Echinoxismul. Dicţionar sintetic şi antologic, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2006; Boris Crăciun, 1500 scriitori români clasici şi contemporani, Ed. Porţile Orientului, Iaşi, 2010; Petru Pistol, Critice şi ipocritice, Ed. Tiparg, Piteşti, 2011; Paul Aretzu, Măgăriţa lui Balaam, Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2013 etc.

Au mai scris despre cărţile sale în reviste: Cornel Ungureanu, Cornel Moraru, Al. Cistelecan, Octavian Soriany, Gheorghe Grigurcu, Dan Damaschin, Iulian Boldea, Ruxandra Ivăncesu, Al. Th. Ionescu, Sultana Craia, Ştefan Ion Ghilimescu, Doru Mareş, Adrian Tudurachi, Luminiţa Marcu, Constantin M. Popa, Teodor Vârgolici, C. Rogozanu, V. Fanache, Nicolae Prelipceanu, Viorel Chirilă, Paul Cernat, Ion Bogdan Lefter, Gabriel Milescu, Mircea Bârsilă, Magda Grigore, Adrian Ţion, Bianca Burţa, Iosefina Batto, Gabriel Coşoveanu, Jean Dumitraşcu, Horia Gârbea, Dumitru Augustin Doman, Marian Drăghici, Dan Stanca, Virgil Mihaiu, Andrei Terian, Geo Vasile, Petre Isachi, Petru Pistol, Vasile Spiridon, Paul Aretzu, Mihai Barbu, Gabriela Gheorghişor, Florina Moldovan-Lircă, Nicoleta Cliveţ, Daniel Cristea-Enache, Ioan Lascu, Tudor Cristea, Sergiu I. Nicolaescu, Antonio Patraş, Diana Blaga ş. a.

 

 

 

 

În sala „Simpozion” a Centrului Cultural Piteşti, în 23 martie 2017, Nicolae Oprea şi-a lansat - cu oarecare întârziere faţă de evenimentul similar de la „Gaudeamus” – a treia sa carte despre prozatorul antitotalitarist cu destin tragic, Ion D. Sârbu: Revanşa postumă, publicată la Editura Bibliotheca din Târgovişte. Sub coordonarea lui Dumitru Augustin Doman, au vorbit cu pertinenţă despre calităţile cărţii şi ale autorului: Magda Grigore şi Mircea Bârsilă.

Uniunea Scriitorilor Pitesti © 2015 Toate drepturile rezervate

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree