ALEGERI 2018

 

Miercuri, 11 aprilie, ora 10; în sala „Ars Nova” a Centrului Cultural Piteşti /Casa Cărţii

 

Candidaţi pentru: preşedinte U.S.R

 

Dan Lungu

Nicolae Manolescu

Ştefan Mitroi

Simona Vasilache

Narcis Zărnescu

 

Candidaţi pentru: preşedinte filială

 

Mircea Bârsilă

Nicolae Oprea

 

Candidaţi pentru: Comitetul de conducere al filialei

 

Mircea Bârsilă

Liviu Capşa

Jean Dumitraşcu

Magda Grigore

Mihai Stan

Dumitru Ungureanu

 

Notă: Nu au drept de vot, conform Statutului, membri restanţieri cu plata cotizaţiei: Liana Alecu, Gheorghe Smeoreanu

COMUNICATUL DIN 12 MARTIE 2018

Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România
din data de 9 martie 2018 
Vineri, 9 martie 2018, a avut loc ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte curente din activitatea U.S.R.
Pe ordinea de zi s-au aflat propunerea și votarea unui nou membru al Juriului Premiilor U.S.R., în locul domnului Livius Ciocârlie, recuzat din motive obiective. A fost votat în unanimitate domnul Nicolae Oprea. În continuare s-au analizat proiectele U.S.R. legate de Centenar, precum și cheltuielile financiare pe care le implică organizarea alegerilor U.S.R. din acest an. Domnul Nicolae Corlat (membru în Comisia de Cenzori) a fost invitat pentru a informa Comitetul Director asupra aspectelor care fac obiectul Raportului asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

COMUNICATUL DIN 10 MARTIE 2018

Ședinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România
din data de 9 martie 2018
Vineri, 9 martie 2018, s-a reunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România.
Primul punct pe ordinea de zi a constat în prezentarea situației dosarelor pe rolul instanțelor în care U.S.R. este parte, 23 din 101 fiind soluționate definitiv. Întrucât o multitudine de cereri de intervenție în cadrul dosarelor vizează de fapt tergiversarea soluționării judecării, U.S.R. a solicitat instanței obligarea persoanelor care au formulat cererile cu pricina la plata de daune în cuantum de 100.000 lei pentru abuz de drept procesual.
În continuare, a fost prezentată execuția bugetară la 31 decembrie 2017 și Bugetul estimat pentru anul 2018. Execuția este anexată la Procesul Verbal și face parte din acesta. Execuția bugetară la 31 decembrie 2017 și Bugetul pentru anul 2018 au fost supuse votului și aprobate în unanimitate.
A urmat prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a U.S.R. asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2017. Raportul este anexat la Procesul Verbal și face parte din acesta. Raportul a fost supus votului și aprobat în unanimitate. S-a insistat asupra notificării în continuare a editurilor care datorează sume U.S.R. în contul timbrului literar.
Următorul punct pe ordinea de zi a fost situația încasării cotizațiilor pe anul 2017. La adunările generale de alegeri, membrii U.S.R cu drept de vot vor fi cei care au achitat cotizația până la 31 martie 2018.
În continuare, a fost supusă aprobării repartizarea modulelor pentru finanțarea revistelor culturale ale U.S.R. pe anul 2018 și repartizarea finanțării primite conform Legii 136/2015 și conform Protocolului încheiat cu toate Uniunile de Creatori membre ANUC. S-a votat în unanimitate.
În continuare, a fost supusă votului completarea Juriului pentru Premiile U.S.R., prin cooptarea domnului Nicolae Oprea, în locul domnului Livius Ciocârlie, care s-a recuzat din motive obiective. S-a votat în unanimitate.
Pe ordinea de zi a urmat votul secret pentru acordarea unei indemnizații de merit. În urma numărării voturilor, indemnizația de merit a fost obținută de domnul Ion Simuț.
În continuare, s-a stabilit modul de desfășurare a alegerilor, conform Statutului. Așa cum s-a procedat și la alegerile din 2013, toți candidații la funcția de Președinte al U.S.R. își vor suporta cheltuielile legate de deplasarea în Filiale (cazare, masă, transport). În continuare, a fost propus un algoritm de timp privind derularea efectivă a A.G. din Filiale.
În continuare, au fost prezentate candidaturile la funcția de Președinte al U.S.R., în ordine alfabetică: Dan Lungu, Nicolae Manolescu, Ștefan Mitroi, Simona Vasilache, Narcis Zărnescu. Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a validat cele cinci candidaturi. S-a votat componența Comisiei de Monitorizare a Alegerilor (CMA), domnul Nicolae Prelipceanu, domnul Sorin Lavric (rezervă) și domnul Florin Toma (rezervă) fiind votați în unanimitate. Comisia de Monitorizare a Alegerilor a fost completată cu membrii desemnați de fiecare candidat în parte, ca reprezentant al său. Reprezentanții candidaților în CMA sunt: Doina Ruști pentru Dan Lungu; Traian Dobrinescu pentru Nicolae Manolescu; Cornelia Rădulescu pentru Simona Vasilache; Ștefan Dimitriu pentru Ștefan Mitroi; Alecu Ivan Ghilia pentru Narcis Zărnescu.
Ultimele două puncte pe ordinea de zi au fost prezentarea de către domnul Călin Vlasie a Bilanțului Editurii Cartea Românească pe anul 2017 și a Proiectului Editorial pe 2018, precum și prezentarea de către domnul Adi Cristi a proiectului cultural Scriitorul Anului, a cărui Gală se va desfășura cu sprijinul Primăriei și al Casei de Cultură din Iași.
Viitorul Consiliu al U.S.R. va avea loc sâmbătă, 5 mai 2018, când se va anunța rezultatul alegerilor și se va constitui noul Consiliu, în cadrul căruia Președintele U.S.R. ales îi va propune Consiliului, spre aprobare, pe Prim-vicepreședinte și pe Vicepreședinte.

FĂRĂ CUVINTE

S-a stins din viaţă în ziua de 3 martie 2018 Sergiu I. Nicolaescu, critic şi istoric literar, eseist şi publicist.

S-a născut la 27 ianuarie 1942, la Folești – Vâlcea. A absolvit liceul la Horezu (1959) şi Facultatea de Filologie la Iaşi (1964). Din 1965 s-a stabilit în Piteşti, unde a funcţionat, de-a lungul anilor, ca referent literar la Teatrul „Alexandru Davila”, redactor la ziarul local, iar din 1972, secretar general de redacţie, red. şef adjunct şi redactor-şef al revistei Argeş, până în 1989. A obţinut titlul de doctor în filologie în 1984, cu teza Solaritatea poeziei româneşti. După 1990 a fost conferenţiar universitar şi prodecan al Facultății de Ştiinţe Socio-Umane de la Universitatea din Piteşti. 

A publicat volumele: Solaritatea poeziei româneşti (1997), Literatura văzută de la Piteşti (1999), Introducere în istoria culturii româneşti (2001), Local şi naţional (2002), Nostalgia universalităţii, interviuri (2002), Rugăciunile poeţilor – antologie de poezie religioasă, în colaborare cu Irina Nicolaescu (2002), Cultură şi civilizaţie românească. Texte fundamentale (2003), Incursiuni în istoria presei româneşti (2004) şi Dicţionar subiectiv de literatură Argeş (2012).

Membrii Filialei Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România regretă profund dispariţia lui Sergiu I. Nicolaescu care reprezintă o pierdere semnificativă pentru literatura română.

 

CONVOCATOR GENERAL

În temeiul dispozițiilor art. 16 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Uniunii Scriitorilor din România, organizație de creatori a scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („ANUC”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Scriitorilor din România, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor USR, care vor avea loc:

11 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Pitești, la adresa: Centrul Cultural Pitești, Str. Craiovei, nr. 2, bl. G1, cod poştal 110013

11 aprilie 2018, ora 16:00 – Filiala Craiova, la adresa: Muzeul Olteniei, Secția de Istorie (aripa nouă), Str. Madona Dudu, nr. 14, cod poștal 200410, Craiova

12 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Timișoara, la adresa: Forumul German, sala Adam Müller Guttenbrunn, Str. Gh. Lazăr, nr. 10-12, cod poștal 300080, Timișoara

13 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Arad, la adresa: Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Bd. Revoluţiei, nr. 103, cod poştal 310122, Arad

14 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Critică, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071

14 aprilie 2018, ora 12:30 – Filiala București – Dramaturgie, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071

15 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Proză, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071

18 aprilie 2018, ora 10:30 – Filiala Brașov, la adresa: Casa Armatei, Str. Lungă, nr. 1A, cod poștal 500035, Brașov

18 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Târgu Mureș, la adresa: Palatul Culturii, Sala Mică, Piața Victoriei, nr. 1, Tg. Mureș

19 aprilie 2018, ora 10:30 – Filiala Cluj, la adresa: Str. Universităţii, nr. 1, Cluj-Napoca

19 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Alba-Hunedoara, la adresa: Str. Bucureşti, nr. 2A, cod poştal 510118, Alba

20 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Sibiu, la adresa: Biblioteca ASTRA, Str. Gh. Barițiu, nr. 5-7, Sibiu

23 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Poezie, la adresa: Teatrul Dramaturgilor Români, Calea Griviței, nr. 64-66, București

25 aprilie 2018, ora 14:00 – Filiala Bacău, la adresa: Str. Pictor Aman, nr. 94C, Bacău

26 aprilie 2018, ora 9:00 – Filiala Iași, la adresa: Casa cu absidă „Laurențiu Ulici”, Str. Grigore Ureche, nr. 7, cod poștal 700023, Iași

26 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Chișinău, la adresa: Strada 31 August, nr. 98, et. 3, ap. 304, cod poștal 2004, Chișinău, Republica Moldova

27 aprilie 2018, ora 12:30 – Filiala Sud-Est, la adresa: Str. Labirint, nr. 1, Galați

27 aprilie 2018, ora 17:30 – Filiala Dobrogea, la adresa: Universitatea OVIDIUS (Biblioteca Centrală Universitară), B-dul Mamaia, nr. 124, Constanța

28 aprilie 2018, ora 11:00 – Filiala București – Copii și Tineret, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071

29 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Traduceri, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071

Fiecare Filială a USR va proceda la convocarea Adunării Generale a Filialei cu minimum 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea acesteia.

Convocatorul fiecărei Adunări Generale a Filialelor USR urmează a fi adus la cunoștința membrilor acelei Filiale prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Ordinea de zi a Adunării Generale:

Adunarea Generală USR va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;

2. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, precum și a Comitetului Director și a Consiliului USR în perioada scursă de la AG precedentă;

3. Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte.

 

Fiecare Adunare Generală a Filialelor USR va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;

2. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;

3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;

4. Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele Filialei, pentru Filialele cu peste 150 membri.

 

Candidaturile la funcția de Președinte USR

Membrii USR care doresc să candideze la funcția de Președinte USR pot depune candidaturile la secretariatul USR, în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, până la data de 09.03.2018, ora 15:00.

Candidaturile trebuie însoțite de proiectul de conducere, trebuie să conțină propunerea candidatului pentru reprezentantul acestuia în Comisia de Monitorizare a Alegerilor, trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale și statutare vor fi verificate de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România din data de 09.03.2018 și validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, iar proiectele de conducere ale candidaților vor fi publicate pe site-urile USR și ale Filialelor în data de 10.03.2018.

Toți candidații ale căror candidaturi au fost validate pot participa, pentru a-și susține candidatura, la toate Adunările Generale ale Filialelor USR.

 

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialelor prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunărilor Generale ale Filialelor votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și, unde e cazul, reprezentanții în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Președintele USR.

Un membru USR poate vota numai în cadrul Adunării Generale a Filialei din care face parte. Un membru USR poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Urna cu voturile exprimate pentru Președintele USR se sigilează înainte de data începerii alegerilor de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, care o va păstra, într-un spațiu securizat pe durata alegerilor, până la data numărării voturilor. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor USR prin publicarea pe pagina de internet a USR – www.uniuneascriitorilor.ro, prin publicarea în revista România literară, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan național.

 

Președintele Uniunii Scriitorilor din România,

Nicolae Manolescu


CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Pitești a Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Preşedintele Filialei Piteşti, cu sediul în Piteşti, str. Craiovei nr. 2, Centrul Cultural Piteşti/Casa Cărţii, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti, membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Piteşti, compusă, potrivit dispoziţiilor statutare, din membrii USR care îşi exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 11.04.2018, ora 10 la sediul Filialei din Strada Craiovei nr. 2 – Centrul Cultural Pitești/Casa Cărții.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, a Comitetului Director și a Consiliului USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

2. Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și al Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

3. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;

4. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;

5. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcţia de Preşedinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul filialei, în str. Craiovei nr. 2, până la data de 10.03.2018, ora 10. Candidaturile trebuie semnate în original şi depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

 

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenţi la data, ora şi locul desfăşurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Preşedintele U.S.R.

Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcţia de Preşedinte USR şi un singur candidat la funcţia de Preşedinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 11 aprilie, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal.

Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 05.05.2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoştinţa membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum şi prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Președintele Filialei Pitești,

Nicolae Oprea

 

NOI APARIŢII

SCURTĂ RECAPITULARE

 E firesc să încercăm o scurtă recapitulare a proiectelor culturale inițiate, organizate sau girate de Uniunea Scriitorilor din România în 2017. O simplă enumerare – seacă, fără patetisme și adjective – ne poate ajuta să măsurăm activitatea anuală a acestei instituții și, prin aceasta, să ne dăm seama cât de vie, de prezentă și, în fond, de viabilă este ea în viața literară a țării. Așadar: în martie, la Hotel Marriott din București a avut loc relansarea Editurii Cartea Românească și prezentarea ediției a doua a Premiilor Scriitorii Anului. În aprilie, la Alba-Iulia, s-a desfășurat a zecea ediție a Colocviului Romanului Românesc, cu tema Romanul între universal/ particular/ local/ provincial. Conform tradiției, criticii literari prezenți la colocviu au votat cel mai bun roman românesc apărut de la precedenta ediție a colocviului. Tot în aprilie, la Iași, s-au desfășurat Zilele Revistei „Convorbiri literare“. Cu acest prilej s-a inițiat Premiul Național pentru Critică Literară „Titu Maiorescu”, care i-a fost atribuit lui Nicolae Manolescu. La Piatra Neamț, s-a înființat Premiul Național pentru Proză „Ion Creangă“, iar alesul juriului a fost D. R. Popescu. (Acest premiu se dorește echivalentul Premiului Național pentru Poezie „Mihai Eminescu“ de la Botoșani). În mai, la Arad, redactori din toată țara s-au întâlnit la Colocviul Național al Revistelor de Cultură, unde s-au pus în discuție diversele răspunsuri, formulate de numeroșii participanți, la întrebarea Ce fel de revistă culturală scoatem? La Alba Iulia, s-a decernat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga“, și aceasta o distincție literară nouă; câștigătorul primei ediții a fost poetul Adrian Popescu. La Colibița, în județul Bistrița, s-a derulat ediția a șaptea a Turnirului de Poezie, iar Cununa de Lauri i-a revenit poetului Ovidiu Genaru. La Târgu Jiu, s-au acordat Premiul Național „Tudor Arghezi“ pentru Poezie (laureat – Vasile Dan) și cel pentru Critică Literară (laureat – Răzvan Voncu). La București, în Sala Media a Teatrului Național, s-au decernat, într-o gală televizată, Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2016, pentru toate genurile literare, și Premiul Național pentru Opera Omnia, cu care a fost încununat criticul și istoricul literar Mihai Zamfir. La Alba Iulia, la începutul lunii iunie, a avut loc Gala Poeziei Române contemporane. Lista lui Manolescu la ediția a șaptea a fost: Adrian Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Emil Brumaru, Gabriel Chifu, Vasile Dan, Ovidiu Genaru, Medeea Iancu, Vasile Igna, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Ioan Pintea, Ioan Es. Pop, Ion Pop, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, Liviu Ioan Stoiciu, Călin Vlasie. În septembrie, la Neptun, s-a derulat un nou proiect creat de Uniunea Scriitorilor, Literatura tinerilor, care a cuprins un concurs de lecturi literare ale tinerilor scriitori prezenți (au fost premiați Alina Mazilu, Savu Popa, Daniel Sascău și Marcel Vișa), dar și conferințe ale unor critici literari de autoritate și recitaluri de versuri susținute de poeți consacrați. Tot în septembrie, la Chișinău, s-a desfășurat Festivalul „Două state – o literatură“ la care au luat parte scriitori români de pe cele două maluri ale Prutului. Din program: Colocviul Spiritul critic în literatura română, întâlniri cu studenți, elevi și profesori în licee, la universitate și la Biblioteca Națională, un recital de poezie la Cetatea din Soroca. În octombrie, au avut loc Zilele revistei „Familia“, la Oradea, apoi, la Cluj, s-a petrecut ediția a patra a Festivalului Național de Literatură FestLit, cu un Rond de gală al scriitorilor invitați, cu dezbaterea Critica literară și viitorul literaturii, cu desanturi ale scriitorilor în liceele Clujului, cu decernarea Marelui Premiu Festlit pentru cea mai bună carte (câștigător Niculae Gheran pentru Rebreniana). Tot în octombrie, la Timișoara, s-a încheiat Anul Maiorescu în critica literară printr-un simpozion național organizat la Universitatea de Vest. La Iași, a avut loc, în ziua de 2 noiembrie, Gala Scriitorii Anului, ediția a doua, care i-a avut ca nominalizați pe Varujan Vosganian, Alexandru Cistelecan, Gellu Dorian, Mihaela Miroiu, Gabriel Chifu, Andrei Cornea, Bogdan-Alexandru Stănescu, Eugen Suciu, Andrei Pleșu, Niculae Gheran, Adrian G. Romila și Mihai Șora. În fine, maratonul de manifestări literare s-a încheiat la București cu decernarea Premiului Cartea Anului, acordat de revista „România literară“. Nominalizații ediției au fost Mircea Anghelescu, Andrei Cornea, Andrei Ionescu, Ion Simuț, Eugen Suciu, Alexandru Niculescu, Alex Ștefănescu, Mihai Zamfir și Virgil Nemoianu, care a și câștigat această importantă distincție pentru volumele Opere 7, 8, apărute la Editura Spandugino. Și fiindcă vorbeam despre „România literară“, să reținem că în 2017, în afară de tradiționalul Premiu Cartea Anului, ea a organizat și o serie de ieșiri în public sub genericul Întâlnirile „României literare“, cu prezentări ale redacției și, bineînțeles, ale programului editorial. Aceste întâlniri, primite foarte bine de un public interesat și avizat, s-au petrecut la Alba Iulia și la Râmnicu Vâlcea, la Oradea și la Colegiul Studențesc de Performanță Academică al Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj. În acest an, care a fost unul de funcționare decentă, datorită finanțării de care a beneficiat prin lege, revista „România literară“ a căutat să-și dinamizeze, să-și îmbunătățească conținutul și să-și redefinească profilul grafic. Iar dacă e să ne luăm după cât de cerută este pe piață, se pare că a și reușit.
De altfel, efectele benefice ale legii de finanțare a principalelor reviste culturale românești se simt și în felul cum arată toate cele nouă publicații ale Uniunii Scriitorilor, care se dovedește a fi, de departe, cel mai mare editor de presă culturală din țară. Revistele, să nu uităm, înseamnă cel mai important proiect literar al Uniunii Scriitorilor, un proiect cu desfășurare permanentă și care are un rol major în corecta valorizare a literaturii române de azi.
Aici se încheie această banală, dar necesară, operație de arhivar: cam așa s-ar rezuma, rapid, anul literar 2017, pentru Uniunea Scriitorilor. E puțin lucru? Noi credem că nu.

IN MEMORIAM

LUIZA PETRE PÂRVAN

 

S-a stins din viaţă Luiza Petre Pârvan, critic şi teoretician literar, profesoară de Teoria Literaturii la Facultatea de Litere a Universităţii din Piteşti, după mai mulţi ani de rezistenţă în faţa unei boli necruţătoare. Născută în 9 decembrie 1943, în Slatina, s-a stabilit în Piteşti după absolvirea Facultăţii de Filologie din Timişoara şi a Facultăţii de Limbi Străine din Bucureşti. În 1977 şi-a luat doctoratul cu teza Structuri şi modele stilistice satirice în poezia romantică. A publicat o serie de volume exegetice în care îmbină teoria literaturii cu stilistica: Critica literară în secolul XX. Orientări moderne (1993), Cercetări de poetică şi stilistică (1994), Scurtă introducere în teoria textului (1996), Don Quijote - un meta-roman (2000), Strategii textuale şi argumentative (2002) ş. a.

Membrii Filialei Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România îţi exprimă regretul profund pentru dispariţia tragică a Luizei Petre Pârvan. Dumnezeu s-o odihnească în pace!

COMUNICAT

Față de informațiile comunicate de către domnul Cristian Teodorescu în mediul online, Uniunea Scriitorilor din România, prin Președintele acesteia, domnul Nicolae Manolescu, îşi exprimă consternarea faţă de modul în care informaţii factuale obiective sunt prezentate în mod eronat, profitându-se de lipsa de cunoştinţe juridice aprofundate ale destinatarilor.

În acest sens, referitor la „tentativa” avocatei despre care se afirmă că ar fi fost respinsă în data de 08.11.2017, Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedintele acesteia, domnul Nicolae Manolescu, aduce la cunoştinţă că, în realitate, judecarea dosarului cu pricina a fost suspendată.

Astfel, în dosarul cu privire la care sunt disponibile informaţii pe portalul Judecătoriei Sectorului 1 s-a formulat cerere de intervenție voluntară principală de către domnul Cristian Teodorescu și domnul Dan Mirea Cipariu, în numele „Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România”.

La termenul din data de 23.10.2017, instanța de judecată a respins cererea de intervenție ca inadmisibilă. Împotriva încheierii prin care s-a respins cererea, domnul Cristian Teodorescu și domnul Dan Mircea Cipariu au formulat calea de atac a apelului.

În această situație, Noul Cod de procedură civilă prevede expres că judecarea cererii principale, deci a celei care formează obiectul dosarului nr. 112387/299/2015/*, se suspendă de drept până la soluționarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție.

În aceste condiții, la termenul din 08.11.2017, instanța a învederat formularea căii de atac, aspect față de care s-a luat act de suspendarea de drept a cauzei prevăzută de dispozițiile art. 64 alin. (4) NCPC.

Precizăm că suspendarea nu este echivalentă cu respingerea cererii. În realitate, suspendarea reprezintă oprirea cursului judecății până la soluționarea căii de atac formulate de domnul Cristian Teodorescu, după care cauza se repune pe rol și se reia judecata.

În acest context, informarea domnului Cristian Teodorescu conţine un neadevăr. Nu cererea Uniunii Scriitorilor din România prin Nicolae Manolescu a fost respinsă, ci cererea „Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România” [persoană inexistentă] prin Cristian Teodorescu a fost respinsă.

Pentru aceste motive, Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedintele acesteia, domnul Nicolae Manolescu, solicită tuturor destinatarilor informărilor provenind de la domnul Cristian Teodorescu să le analizeze cu rezervă, reţinând faptul că informațiile relevante și pertinente vor fi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor şi persoanelor interesate prin comunicate de presă adecvate, în concordanţă cu realitatea faptică.

Conducerea Uniunii Scriitorilor

din România

Uniunea Scriitorilor Pitesti © 2015 Toate drepturile rezervate

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree