Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Piteşti

LEON DURA
PORTRET
Scris de LEON DURA   
Luni, 23 Februarie 2009 14:15
LEON DURA
 
PORTRET BIO-BIBLIOGRAFIC
Scris de LEON DURĂ   
Joi, 19 Septembrie 2013 08:52

DATE PERSONALE:

Sunt născut la 9 iulie 1959 din părinţii Vasile Dură şi Maria. Îmi petrec copilăria şi ur­mez clasele primare în satul natal, Fedeleşoiu, comuna Dăeşti, Vâlcea.

Clasele secundare şi liceul le absolv la Liceul „Vasile Roaită” (azi „Mircea cel Bătrân”) din Râmnicu Vâlcea.

Între anii 1978 şi 1982 studiez teologia la Institutele Teologice Universitare din Sibiu şi Bucureşti, la absolvirea cărora susţin lucrarea de licenţă „Teme teologice dezbătute la cea de-a VIII-a Adunare Generală a Bisericilor Europene (Creta – 1979)”.

În toamna anului 1984 mă înscriu la Şcoala Tehnică Superioară de Stat – Bruxelles (Bel­gia) pentru a asimila limba franceză. Între 1984 şi 1986 am urmat cursuri d medicină la Universitatea Catolică Louvain En Voluwe – Bruxelles, Belgia. Între 1987 şi 1989 şi 1990 am urmat cursurile de proteză dentară (ştiinţă dentară) la Institutul de Tehnică Dentară din Bruxelles – Belgia. Tot în anul 1990 am primit naţionalitatea belgiană, iar în luna iulie a ace­lu­iaşi an mă reîntorc în România.

După căsătorie în 1991 cu dr. Melania Herăstrău, medic specialist, sunt hirotonit şi primesc parohia Gâltofani, cu satele Bercioiu (com. Budeşti) şi Gâltofani (com. N. Bălcescu).

Între anii 1990-1993 activez ca profesor de religie la Şcoala „Take Ionescu” din Râm­nicu Vâlcea. În anul 1994 sunt profesor la Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea. În anul 1996 obţin definitivatul în învăţământ.

Tot din 1994 sunt secretar al Protoieriei Râmnicului Vâlcea de pe lângă Episcopia Râmnicului.

Sunt membru fondator al Societăţii Culturale „Anton Pann”, care în anul 2000 îmi acordă Diploma de Onoare. Membru fondator al altor societăţi şi fundaţii culturale din Râm­nicu Vâlcea: Fundaţia culturală „Antim Ivireanul”, Fundaţia Culturală „Dascălul Vâlcean” şi So­cie­tatea Astronomilor Amatori. În anul 2006 şi 2009 primesc Diploma de Onoare – Forul Cultural al Râmnicului.

La 24 februarie 2000 am obţinut titlul de Doctor în teologie – secţia Biblică, după susţi­nerea tezei: „Familia în lumina Noului Testament”.

În anul universitar 2002-2003 sunt numit asistent la Facultatea de Teologie Piteşti, sec­ţia Biblică, specialitatea Studiului Vechiului Testament.

În anul universitar 2003-2004 sunt numit lector la Facultatea de Teologie Piteşti, secţia Biblică, specialitatea Studiului Vechiului Testament şi Limba ebraică.

Ca publicist am colaborat sau colaborez cu publicaţii vâlcene: „Informaţia zilei”, „Al­ma­rom”, „Poştalionul”, „Info Puls”, „Viaţa Vâlcii”, „Curierul de Vâlcea”, „Lumina Lu­mii”, „Cu­ren­tul”, „Rostirea românească”, „Căminul românesc” – Elveţia, „Dorul” – Dane­marca, „Mărturie ortodoxă” – Olanda etc. Fac traduceri din limba franceză, pe care le public în presa locală şi colaborez cu posturile de radio şi televiziune locală „Vâlcea 1” şi „Etalon” şi V.T.V.

Din perioada 1992-1994 sunt colaborator permanent la „Informaţia zilei”. Între anii 1995-1999, sunt redactor responsabil la revista „Renaşterea” a Episcopiei Râmnicului, iar în­ce­pând din anul 2001 – colaborator permanent al cotidianului „Curierul de Vâlcea”.

* Realizez la TV Vâlcea 1 (din 2005), precum şi la televiziunea V.T.V Vâlcea: Emi­siu­nea „Religia şi Europa” (2005-2008). Realizez emisiunea „Vâlcea Creştină” la TV-Radio Etalon (1993-2002). Din 2006, DURĂ LEON-GH. este membru în UNIUNEA SCRII­TO­RI­LOR DIN ROMÂNIA.

 

Lucrări sub semnătură proprie (cu ISBN):

• ÎNCHINARE – poezii, 1993;

• SCHIMBAREA LA FAŢĂ – poezii, 1994;

• EUROPA, ŢARA MEA – poezii, 1998;

• TEATRU, 1999;

• SCRISOARE DE LA ÎNGER – poeme hristice, 2000;

• MĂRTURISIREA – bildungsroman, 2001;

• URCUŞURI APOFATICE ALE MINŢII, 2001;

• LACRIMI AMARE – metatron, 2002;

• ORTODOXIA, AMFORA PATRIARHULUI IACOV, 2003;

• BALADA MEŞTERULUI MANOLE INTERPRETATĂ AUTENTIC, 2003;

• CÂNTAREA CÂNTĂRILOR, 2004;

• NUNTA DIN CANA, 2004;

• TEATRU, 2004;

• POMUL VIEŢII, 2005;

• BIBLIOGRAFIE VETERO-TESTAMENTARĂ..., 2005;

• INOCENŢA – nuvele, 2005;

• EVREII AU PRIMIT PE HRISTOS, 2006;

• TEATRU, 2006;

• MUNTELE CREDINŢEI, 2006;

• IOSIF ÎN OCCIDENT / JOSEPH IN THE OCCIDENT, 2006;

• ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR, 2007;

• TU, POEZIE… / YOU, POETRY…, 2007;

• PĂMÂNT ŞI CENUŞĂ, 2007;

• FAMILIA DE MÂINE / DEMAIN LA FAMILLE, trad., 2008;

• OCHII LUMINII / THE EYES OF THE LIGHT, 2008;

• TEATRU, 2008;

• NU EVREII AU RĂSTIGNIT PE HRISTOS!, 2008;

• EVREII AU CREŞTINAT NEAMURILE PĂGÂNE, 2008;

• AM VORBIT… / I HAVE SPOKEN…, 2008;

• FILOSOFIA VIEŢII, trad., 2009;

• IMAGINI / IMAGES, 2009;

• CHEMAREA, 2009.

 • ERET ISRAEL, 2009;

 • ARIPILE VAZDUHULUI, 2009;

 • PACEA MASLINILOR, 2010;

 • ISRAEL – TARA SFANTA, 2011.

 

Studii reprezentative:

Familia în Vechiul Testament, în „Buletin Ştiinţific” – seria Teologie Ortodoxă (2002);

Iubirea, unitate fiinţială a cuplului creştin, în „Buletin Ştiinţific” – seria Teologie Orto­­­doxă (2003);

Sunt essenienii copiştii apocrifelor Vechiului Testament de la Qumran?, în „Informa­ţia Zilei” (1993);

Elemente din Cultul Vechiului Testament prezente în Cultul creştin ortodox, în „Infor­maţia Zilei” (1993);

Tăierea împrejur a Pruncului Iisus, în „Poştalionul” (1995);

Teza de Doctor în teologie: „Familia în lumina Noului Testament” apărută în revista „Studii Teologice” (nr.1-2/200/2003).

 

Studii, articole şi comunicări :

• Spovedania, act psihologic sau Taină a Bisericii? (2002);

• Iubirea, liantul familiei, în „Renaşterea” (2000);

• Icoana Sfântului Român, în „Renaşterea” (1999);

• Cuvântul Trup s-a făcut!, în „Curierul de Vâlcea” (2002);

• Dostoievski, scriitor creştin, în „Lumina Lumii” (2001);

• Icoana, fereastră spre transcendenţa dumnezeiască (2002);

• Ortodoxia, amfora vieţii şi comuniune intratrinitară (2001);

• Familia ca rod al Tainei Cununiei (2002);

• Legea cea nouă, în „Curierul de Vâlcea” (1999);

• Creatura ce se desfăşoară în interiorul creaţiei (1997);

• Constantin Brâncoveanu – martirul (2001);

• Acolo unde vrea să ajungă (1999);

• Familia, rod al Rugăciunii (2002);

• Mihai Viteazul, un martir al Europei (2001);

• Soţul şi soţia familiei moderne (2002);

• Iisus a vrut să moară pe cruce! (1999)

• Sfânta Împărtăşanie, pâinea vieţii (august 1993);

• Iisus Hristos, Om adevărat Şi Dumnezeu adevărat (1993);

• Sfânta Cruce şi Şarpele de Aramă (1993);

• Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos (1993);

• Singur în Univers (1997);

• Religia în şcoală astăzi (1995);

• Duhul a lucrat (1996);

• Cine va dispărea întâi? (2003);

• Icoana Maicii Domnului în didahiile Sfântului martir Antim Ivireanul. Particularităţi ale ortodoxiei române (2002);

• Familia, factorul iertării şi cale a adevărului (2002);

• Icoana Maicii Domnului în didahiile Sfântului martir Antim Ivireanul (2002);

• Eminescu încă există (2000);

• Citirea Sfintelor Scripturi (1999);

• Mitul ispitei (1999);

• Drumul păcii (1998);

• Natura şi creştinul (1998);

• Omul se pierde în necunoaştere (1997);

• Iisus, noul Adam (1997);

• Vocaţie de îndrumător al spiritului (1993);

• Familia şi nevoinţele duhovniceşti (2002);

• Viaţa şi activitatea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (1993);

• Milenarismul sau împărăţia de o mie de ani a Domnului Iisus Hristos (1992);

• Cele şapte sinoade ecumenice (1993);

• Conştiinţa morală şi sinuciderea (1993);

• Preoţia în iudaism şi creştinism, în „Informaţia zilei” (1993);

• Mântuirea în Brahmanism şi Creştinism (1993);

• Bogăţia, un dar al lui Dumnezeu (1993);

• Unirea cu Dumnezeu (1993);

• Eshatologia, vremurile de pe urmă (1993);

• Moartea jertfelnică a lui Hristos cel înviat (1993);

• Icoana ortodoxă în tradiţia bisericii (1993);

• Spiritualitatea în Biserica Ortodoxă (1993);

• Sfânta Liturghie, simbolism şi trăire (1993);

• Sectele şi cultul divin public (1993);

• Secta Martorii lui Iehova şi Biserica lui Hristos (1993);

• Stiliştii şi Calendarul îndreptat (1993);

• Dumnezeu există – argumentul cauzalităţii (1993);

• Cine a instituit Biserica? (1993);

• Oniromanţia sau ghicirea prin vise, o farsă! (1993);

• Ce consemnează istoria asupra actului de unire cu Roma (1992);

• La ce foloseşte rugăciunea (1992);

• Sfânta Scriptură în pictura bisericească din România (1993);

• Dumnezeu este viaţă (1993);

• Cinstirea Sfintelor Moaşte (1993);

• Numele şi semnificaţia lui în Biserică (1993);

• Sfânta Scriptură în limba română (1993);

• Voturile monahale în Biserica Ortodoxă (1993);

• Dialogul teologic ortodoxo-catolic (1993);

• Smerenia în gândirea antică şi în Noul Testament (1993);

• Iubirea creştină, motiv principal al moralei creştine (1993);

• Dintotdeauna noi am fost creştini (1993);

• Concepţia platonică şi credinţa creştină despre suflet (1993);

• Liturghia, trăire a împărăţiei lui Dumnezeu (Traducere din Olivier Clement: „l’Eglise Ortodoxe”) (1993);

• Ierurgiile, rugăciuni pentru sfinţirea omului (1993);

• Botezul ca naştere din nou (1993);

• Frumuseţea, aşa cum o înţelege morala creştină (1993);

• Valoarea moral-creştină a bucuriei (1993);

• Menirea omului în lume (1993).

 

Studii, articole şi comunicări apărute în publicaţii din Europa de Vest:

• Eminescu, sacerdot al versului, în „Căminul românesc”, anul XVI (1997), nr. 63, Geneva (Elveţia);

• Odă (în metru antic), în „Contribuţii eminesciene”, Norresundby (Danemarca), 2001;

• Blaga, între mister şi adevăr, în „Căminul românesc”, anul XVI (1997), nr. 62, Geneva (Elveţia);

• Mitropolitul Antim Ivireanul şi predicile sale, în „Mărturie ortodoxă”, anul XVI (1997), nr. 21, Haga (Olanda).

 

 

* Pr. Lect. Dr. a fost inclus în:

- dicţionarul autorului Constantin Toni Dârţu: „Personalităţi române şi faptele lor”, Iaşi, 2004.

- „Mica Enciclopedie”, Edit. Anton Pann, 2002.

- „Dicţionar. Oameni de Ştiinţă, Cultură şi Artă”, Edit. Conphys, 1996.

- „Profiluri şi structuri literare”, vol. II, Edit. Scrisul Românesc, Craiova, 2003.

 

 

Materiale didactice apărute în ultimii 10 ani:

 1. Disciplina: STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT

 • Bibliografie Vetero-Testamentară Românească, Edit. Logos, 2005.

 • Nunta din Cana, Edit. Logos, 2004.

 • Cântarea Cântărilor, Edit. Logos, 2004.

 • Pomul Vieţii, Edit. Logos, 2005.

 • Evreii au primit pe Hristos, Edit. Logos, 2006.

 • Împărăţia Cerurilor, Edit. Logos, 2007.

 • Pământ şi Cenuşă, Edit. Logos, 2007.

 • Nu evreii au răstignit pe Hristos, Edit. Logos, 2008.

 • Evreii au creştinat neamurile păgâne, Edit. Logos, 2008.

 • Chemarea, Edit. Logos, 2009.

 • Balada Meşterului Manole interpretată autentic, Edit. Logos, 2003

 

 1. Disciplina: ARHEOLOGIE BIBLICĂ

 • Scrisoare de la înger, Edit. Logos, 2000.

 • Urcuşuri apofatice ale minţii, Logos, 2001.

 • Lacrimi amare, Logos, 2002.

 • Ortodoxia, Amfora Patriarhului Iacov, Logos, 2003.

 • Muntele Credinţei, Logos, 2006.

 • Demain la Famille, trad., Edit. Logos, 2008.

 • Ochii Luminii, Edit. Logos, 2008.

 • Am vorbit… / I have spoken, Edit. Logos, 2008.

 • Filosofia vieţii, trad., Edit. Logos, 2009.

 • Imagini / Images, Edit. Logos, 2009.

 

ARTICOLE REPREZENTATIVE:

 1. Familia în Vechiul Testament, în „Buletin Ştiinţific”, Seria Teologie Ortodoxă, anul VII (2002), iulie, nr. 2, Piteşti.

 2. Iubirea, unitatea fiinţială a cuplului creştin, în „Buletin Ştiinţific” – Seria Teologie Ortodoxă, anul VIII (2003), ian.-iun., nr. 1, Piteşti.

 3. Sunt essenienii copiştii apocrifelor Vechiului Testament de la Qumran?, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993) – iunie, nr. 187, Rm. Vâlcea.

 4. Elemente din Cultul Vechiului Testament prezente în Cultul creştin ortodox, în „Infor­maţia Zilei”, anul II (1993), sept., nr. 274, Râmnicu-Vâlcea.

 5. Tăierea împrejur a Pruncului Iisus, în „Poştalionul”, anul I (1995), ian., nr. 55, Râmnicu-Vâlcea.

 

STUDII, ARTICOLE ŞI COMUNICĂRI (selectiv):

 1. Spovedania, act psihologic sau Taină a Bisericii?, în „Renaşterea”, anul 13 (2002), ian-martie, p. 13 ş.u.;

 2. Iubirea, liantul familiei, în „Renaşterea”, anul 11 (2000), Râmnicu-Vâlcea, p. 14 ş.u.;

 3. Icoana Sfântului Român, în „Renaşterea”, anul 10 (1999), Râmnicu-Vâlcea, p. 14 ş.u.;

 4. Cuvântul Trup s-a făcut!, în „Curierul de Vâlcea”, anul XIII (2002), p. 13 ş.u.;

 5. Dostoievski, scriitor creştin, în „Lumina Lumii”, anul XIII (2001), nr. 9-10, Râmnicu-Vâlcea;

 6. Icoana, fereastră spre transcendenţa dumnezeiască, în „Curierul de Vâlcea”, anul XIII (2002), nr. 3360-67, p. 8 ş.u;

 7. Ortodoxia, amfora vieţii şi comuniune intratrinitară, în „curierul de Vâlcea”, anul XII (2001), p. 10 ş.u.;

 8. Familia ca rod al Tainei Cununiei, în „Curierul de Vâlcea”, anul XIII (2002), p. 11 ş.u.;

 9. Legea cea nouă, în „Curierul de Vâlcea”, anul X (1999), nr. 2508, p. 6 ş.u.;

 10. Creatura ce se desfăşoară în interiorul creaţiei, în „Curierul de Vâlcea”, anul VIII (1997), nr. 1873, p. 7 ş.u.;

 11. Constantin Brâncoveanu-Martirul, în „Curierul de Vâlcea”, anul XII (2001), nr. 3241, p. 8 ş.u.;

 12. Acolo unde vrea să ajungă, în „Curierul de Vâlcea”, anul X (1999), nr. 2666, p. 4 ş.u.

 13. Familia, rod al rugăciunii, în „Curierul de Vâlcea”, anul XIII (2002), p. 9 ş.u.;

 14. Mihai Viteazul, un martir al Europei, în „Curierul de Vâlcea”, anul XII (2001), nr. 3198, p. 8 ş.u.;

 15. Soţul şi soţia familiei moderne, în „Curierul de Vâlcea”, anul XIII (2002), nr. 3478, p. 8 ş.u.;

 16. Iisus a vrut să moară pe cruce!, în „Curierul de Vâlcea”, anul X (1999), nr. 2699, p. 9 ş.u.;

 17. Familie, factor al iertării şi cale a adevărului, în „Curierul de Vâlcea”, anul XIII (2002), p. 9 ş.u.;

 18. Icoana Maicii Domnului în didahiile Sfântului martir Antim Ivireanul, în „Curierul de Vâlcea”, anul XIII (2002), nr. 3537, p. 6 ş.u.;

 19. Eminescu încă există, în „Curierul de Vâlcea”, anul XI (2000), p. 7, ş.u.;

 20. Citirea Sfintelor Scripturi, în „Curierul de Vâlcea”, anul X (1999), nr. 2474, p. 6 ş.u.;

 21. Mitul ispitei, în „Curierul de Vâlcea”, anul X (1999), p. 6 ş.u.;

 22. Drumul păcii, în „Curierul de Vâlcea”, anul IX (1998), nr. 2388, p. 6, ş.u.;

 23. Natura şi creştinul, în „Curierul de Vâlcea”, anul IX, nr. 2358 (1998), p. 6 ş.u.;

 24. Omul se pierde în necunoaştere, în „Curierul de Vâlcea”, anul VIII (1997), nr. 1832, p. 4 ş.u.;

 25. Iisus, noul Adam, în „Curierul de Vâlcea”, anul VIII (1997), nr. 1885, p. 4 ş.u.;

 26. Vocaţie de îndrumător al spiritului, în „curierul de Vâlcea”, anul II, nr. 185 (243) – Bucureşti, p. 30 ş.u.;

 27. Familia şi nevoinţele duhovniceşti, în „Curierul de Vâlcea”, anul XIII (2002), nr. 3608, p. 8 ş.u.;

 28. Viaţa şi activitatea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 207, Râmnicu-Vâlcea, p. 3 ş.u.;

 29. Milenarismul sau împărăţia de o mie de ani a Domnului Iisus Hristos, în „Informaţia Zilei”, anul I (1992), nr. 69, Râmnicu-Vâlcea, p. 4 ş.u.;

 30. Cele şapte sinoade ecumenice, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 254, Râmnicu-Vâlcea, p. 2 ş.u.;

 31. Conştiinţa morală şi sinuciderea, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 273, Râmnicu-Vâlcea, p. 2 ş.u.;

 32. Preoţia în iudaism şi creştinism, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 181, Râmnicu-Vâlcea, p. 4 ş.u.;

 33. Mânăstirea în brahmanism şi creştinism, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 263, Râmnicu-Vâlcea, p. 4 ş.u.;

 34. Bogăţia, un dar al lui Dumnezeu, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 263, Râmnicu-Vâlcea, p. 2 ş.u.;

 35. Unirea cu Dumnezeu, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 1, Râmnicu-Vâlcea, p. 2 ş.u.;

 36. Eshatologia, vremurile de pe urmă, în „Informaţia Zilei”, (1993), nr. 166, Râmnicu-Vâlcea, p. 2, ş.u.;

 37. Moartea jertfelnică a lui Hristos cel Înviat, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 159, Râmnicu-Vâlcea, p. 2 ş.u.;

 38. Icoana Ortodoxă în tradiţia Bisericii, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 158, Râmnicu-Vâlcea, p. 4 ş.u.;

 39. Spiritualitatea în Biserica Ortodoxă, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 162, Râmnicu-Vâlcea, p. 4 ş.u.;

 40. Sfânta Liturghie, simbolism şi trăire, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 164, Râmnicu-Vâlcea, p. 5 ş.u.;

 41. Sectele şi Cultul divin public, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 146, Râmnicu-Vâlcea, p. 2 ş.u.;

 42. Secta „Martorii lui Iehova” şi Biserica lui Hristos, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 141, Râmnicu-Vâlcea, p. 2 ş.u.;

 43. Stiliştii şi Calendarul îndreptat, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 123, Râmnicu-Vâlcea, p. 4 ş.u.;

 44. Dumnezeu există – argumentul cauzalităţii, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 121, Râmnicu-Vâlcea, p. 4 ş.u.;

 45. Cine a instituit Biserica?, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 117, Râmnicu-Vâlcea, p. 3 ş.u.;

 46. Oniromanţia sau ghicirea prin vise, o farsă!, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 192, Râmnicu-vâlcea, p. 2 ş.u.;

 47. Ce consemnează istoria asupra actului de unire cu Roma, în „Informaţia Zilei”, anul I (1992), nr. 80, Râmnicu-Vâlcea, p. 4 ş.u.;

 48. La ce foloseşte rugăciunea, în „Informaţia Zilei”, anul I (1992), nr. 98, Râmnicu-Vâlcea, p. 4 ş.u.;

 49. Sfânta Scriptură în pictura bisericească din România, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 118, Râmnicu-Vâlcea, p. 3 ş.u.;

 50. Dumnezeu este viaţă, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), Râmnicu Vâlcea, p. 4 ş.u.;

 51. Cinstirea Sfintelor Moaşte, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 161, Rm. Vâlcea, pag. 3 ş.u.;

 52. Numele şi semnificaţia lui în Biserică, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 173, Rm. Vâlcea, pag. 3 ş.u.;

 53. Sfânta Scriptură în limba română, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 178, Rm. Vâlcea, pag. 2 ş.u.;

 54. Voturile monahale în Biserica Ortodoxă, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 164, Rm. Vâlcea, pag. 2 ş.u.;

 55. Dialogul teologic Ortodoxo-Catolic, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), oct., Rm. Vâlcea, pag. 2 ş.u.;

 56. Smerenia în Gândirea antică şi în Noul Testament, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), oct., Rm. Vâlcea, pag. 2 ş.u.;

 57. Iubirea creştină, motiv principal al moralei creştine, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), sept., pag. 2 ş.u.;

 58. Dintotdeauna noi am fost creştini, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), sept., Rm. Vâlcea, pag. 2 ş.u.;

 59. Concepţia platonică şi credinţa creştină despre suflet, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), nr. 182, Rm. Vâlcea, p. 2;

 60. Liturghia, trăire a Împărăţiei lui Dumnezeu (Traducere din Olivier Clemant: L’Eglise Ortodoxe”), în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), aug., Rm. Vâlcea, pag. 2 ş.u.;

 61. Ierurgiile, rugăciuni pentru sfinţirea omului, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), aug., Rm. Vâlcea, pag. 2;

 62. Botezul, ca naştere din nou, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), aug., Rm. Vâlcea, pag. 2 ş.u.;

 63. Frumuseţea, aşa cum o înţelege morala creştină, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), aug., Rm. Vâlcea, p. 3;

 64. Valoarea moral-creştină, a bucuriei, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), sept., Rm. Vâlcea, pag. 3 ş.u.;

 65. Menirea Omului în lume, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), aug., Rm. Vâlcea, pag. 3 ş.u.;

 66. Sfânta Împărtăşanie, pâinea vieţii, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), aug., Rm. Vâlcea, pag. 2 ş.u.;

 67. Iisus Hristos, Om adevărat şi Dumnezeu adevărat, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), iulie, Rm. Vâlcea, pag. 2 ş.u.;

 68. Sfânta Cruce şi Şarpele de Aramă, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), iulie, Rm. Vâlcea, pag. 3 ş.u.;

 69. Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, în „Informaţia Zilei”, anul II (1993), iulie, Rm. Vâlcea, pag. 2 ş.u.;

 70. Singur în Univers, în „Lumina Lumii”, anul VI (1997), nr. 6, Rm. Vâlcea, pag. 55 ş.u.;

 71. Religia în şcoală astăzi, în „Renaşterea”, anul V (1995), nr. 1, Rm. Vâlcea, pag. 3 ş.u.;

 72. Duhul a lucrat, în „Renaşterea”, anul VI (1996), nr. 4, Rm. Vâlcea, pag. 3 ş.u.;

 73. Cine va dispărea întâi?, în „Casa Cărţii”, anul I (2003), nr. 1, Rm. Vâlcea, pag. 21 ş.u.;

 74. Icoana Maicii Domnului în Didahiile Sfântului Martir Antim Ivireanul. Particularităţi ale ortodoxiei române, în „Buletin Ştiinţific”, Seria Teologie Ortodoxă, anul VII (2002), nr. 2, Piteşti, pag. 86 ş.u.