Has no content to show!

Noutati (41)

NOI APARIŢII

SCURTĂ RECAPITULARE

 E firesc să încercăm o scurtă recapitulare a proiectelor culturale inițiate, organizate sau girate de Uniunea Scriitorilor din România în 2017. O simplă enumerare – seacă, fără patetisme și adjective – ne poate ajuta să măsurăm activitatea anuală a acestei instituții și, prin aceasta, să ne dăm seama cât de vie, de prezentă și, în fond, de viabilă este ea în viața literară a țării. Așadar: în martie, la Hotel Marriott din București a avut loc relansarea Editurii Cartea Românească și prezentarea ediției a doua a Premiilor Scriitorii Anului. În aprilie, la Alba-Iulia, s-a desfășurat a zecea ediție a Colocviului Romanului Românesc, cu tema Romanul între universal/ particular/ local/ provincial. Conform tradiției, criticii literari prezenți la colocviu au votat cel mai bun roman românesc apărut de la precedenta ediție a colocviului. Tot în aprilie, la Iași, s-au desfășurat Zilele Revistei „Convorbiri literare“. Cu acest prilej s-a inițiat Premiul Național pentru Critică Literară „Titu Maiorescu”, care i-a fost atribuit lui Nicolae Manolescu. La Piatra Neamț, s-a înființat Premiul Național pentru Proză „Ion Creangă“, iar alesul juriului a fost D. R. Popescu. (Acest premiu se dorește echivalentul Premiului Național pentru Poezie „Mihai Eminescu“ de la Botoșani). În mai, la Arad, redactori din toată țara s-au întâlnit la Colocviul Național al Revistelor de Cultură, unde s-au pus în discuție diversele răspunsuri, formulate de numeroșii participanți, la întrebarea Ce fel de revistă culturală scoatem? La Alba Iulia, s-a decernat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga“, și aceasta o distincție literară nouă; câștigătorul primei ediții a fost poetul Adrian Popescu. La Colibița, în județul Bistrița, s-a derulat ediția a șaptea a Turnirului de Poezie, iar Cununa de Lauri i-a revenit poetului Ovidiu Genaru. La Târgu Jiu, s-au acordat Premiul Național „Tudor Arghezi“ pentru Poezie (laureat – Vasile Dan) și cel pentru Critică Literară (laureat – Răzvan Voncu). La București, în Sala Media a Teatrului Național, s-au decernat, într-o gală televizată, Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2016, pentru toate genurile literare, și Premiul Național pentru Opera Omnia, cu care a fost încununat criticul și istoricul literar Mihai Zamfir. La Alba Iulia, la începutul lunii iunie, a avut loc Gala Poeziei Române contemporane. Lista lui Manolescu la ediția a șaptea a fost: Adrian Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Emil Brumaru, Gabriel Chifu, Vasile Dan, Ovidiu Genaru, Medeea Iancu, Vasile Igna, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Ioan Pintea, Ioan Es. Pop, Ion Pop, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, Liviu Ioan Stoiciu, Călin Vlasie. În septembrie, la Neptun, s-a derulat un nou proiect creat de Uniunea Scriitorilor, Literatura tinerilor, care a cuprins un concurs de lecturi literare ale tinerilor scriitori prezenți (au fost premiați Alina Mazilu, Savu Popa, Daniel Sascău și Marcel Vișa), dar și conferințe ale unor critici literari de autoritate și recitaluri de versuri susținute de poeți consacrați. Tot în septembrie, la Chișinău, s-a desfășurat Festivalul „Două state – o literatură“ la care au luat parte scriitori români de pe cele două maluri ale Prutului. Din program: Colocviul Spiritul critic în literatura română, întâlniri cu studenți, elevi și profesori în licee, la universitate și la Biblioteca Națională, un recital de poezie la Cetatea din Soroca. În octombrie, au avut loc Zilele revistei „Familia“, la Oradea, apoi, la Cluj, s-a petrecut ediția a patra a Festivalului Național de Literatură FestLit, cu un Rond de gală al scriitorilor invitați, cu dezbaterea Critica literară și viitorul literaturii, cu desanturi ale scriitorilor în liceele Clujului, cu decernarea Marelui Premiu Festlit pentru cea mai bună carte (câștigător Niculae Gheran pentru Rebreniana). Tot în octombrie, la Timișoara, s-a încheiat Anul Maiorescu în critica literară printr-un simpozion național organizat la Universitatea de Vest. La Iași, a avut loc, în ziua de 2 noiembrie, Gala Scriitorii Anului, ediția a doua, care i-a avut ca nominalizați pe Varujan Vosganian, Alexandru Cistelecan, Gellu Dorian, Mihaela Miroiu, Gabriel Chifu, Andrei Cornea, Bogdan-Alexandru Stănescu, Eugen Suciu, Andrei Pleșu, Niculae Gheran, Adrian G. Romila și Mihai Șora. În fine, maratonul de manifestări literare s-a încheiat la București cu decernarea Premiului Cartea Anului, acordat de revista „România literară“. Nominalizații ediției au fost Mircea Anghelescu, Andrei Cornea, Andrei Ionescu, Ion Simuț, Eugen Suciu, Alexandru Niculescu, Alex Ștefănescu, Mihai Zamfir și Virgil Nemoianu, care a și câștigat această importantă distincție pentru volumele Opere 7, 8, apărute la Editura Spandugino. Și fiindcă vorbeam despre „România literară“, să reținem că în 2017, în afară de tradiționalul Premiu Cartea Anului, ea a organizat și o serie de ieșiri în public sub genericul Întâlnirile „României literare“, cu prezentări ale redacției și, bineînțeles, ale programului editorial. Aceste întâlniri, primite foarte bine de un public interesat și avizat, s-au petrecut la Alba Iulia și la Râmnicu Vâlcea, la Oradea și la Colegiul Studențesc de Performanță Academică al Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj. În acest an, care a fost unul de funcționare decentă, datorită finanțării de care a beneficiat prin lege, revista „România literară“ a căutat să-și dinamizeze, să-și îmbunătățească conținutul și să-și redefinească profilul grafic. Iar dacă e să ne luăm după cât de cerută este pe piață, se pare că a și reușit.
De altfel, efectele benefice ale legii de finanțare a principalelor reviste culturale românești se simt și în felul cum arată toate cele nouă publicații ale Uniunii Scriitorilor, care se dovedește a fi, de departe, cel mai mare editor de presă culturală din țară. Revistele, să nu uităm, înseamnă cel mai important proiect literar al Uniunii Scriitorilor, un proiect cu desfășurare permanentă și care are un rol major în corecta valorizare a literaturii române de azi.
Aici se încheie această banală, dar necesară, operație de arhivar: cam așa s-ar rezuma, rapid, anul literar 2017, pentru Uniunea Scriitorilor. E puțin lucru? Noi credem că nu.

IN MEMORIAM

LUIZA PETRE PÂRVAN

 

S-a stins din viaţă Luiza Petre Pârvan, critic şi teoretician literar, profesoară de Teoria Literaturii la Facultatea de Litere a Universităţii din Piteşti, după mai mulţi ani de rezistenţă în faţa unei boli necruţătoare. Născută în 9 decembrie 1943, în Slatina, s-a stabilit în Piteşti după absolvirea Facultăţii de Filologie din Timişoara şi a Facultăţii de Limbi Străine din Bucureşti. În 1977 şi-a luat doctoratul cu teza Structuri şi modele stilistice satirice în poezia romantică. A publicat o serie de volume exegetice în care îmbină teoria literaturii cu stilistica: Critica literară în secolul XX. Orientări moderne (1993), Cercetări de poetică şi stilistică (1994), Scurtă introducere în teoria textului (1996), Don Quijote - un meta-roman (2000), Strategii textuale şi argumentative (2002) ş. a.

Membrii Filialei Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România îţi exprimă regretul profund pentru dispariţia tragică a Luizei Petre Pârvan. Dumnezeu s-o odihnească în pace!

COMUNICAT

Față de informațiile comunicate de către domnul Cristian Teodorescu în mediul online, Uniunea Scriitorilor din România, prin Președintele acesteia, domnul Nicolae Manolescu, îşi exprimă consternarea faţă de modul în care informaţii factuale obiective sunt prezentate în mod eronat, profitându-se de lipsa de cunoştinţe juridice aprofundate ale destinatarilor.

În acest sens, referitor la „tentativa” avocatei despre care se afirmă că ar fi fost respinsă în data de 08.11.2017, Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedintele acesteia, domnul Nicolae Manolescu, aduce la cunoştinţă că, în realitate, judecarea dosarului cu pricina a fost suspendată.

Astfel, în dosarul cu privire la care sunt disponibile informaţii pe portalul Judecătoriei Sectorului 1 s-a formulat cerere de intervenție voluntară principală de către domnul Cristian Teodorescu și domnul Dan Mirea Cipariu, în numele „Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România”.

La termenul din data de 23.10.2017, instanța de judecată a respins cererea de intervenție ca inadmisibilă. Împotriva încheierii prin care s-a respins cererea, domnul Cristian Teodorescu și domnul Dan Mircea Cipariu au formulat calea de atac a apelului.

În această situație, Noul Cod de procedură civilă prevede expres că judecarea cererii principale, deci a celei care formează obiectul dosarului nr. 112387/299/2015/*, se suspendă de drept până la soluționarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție.

În aceste condiții, la termenul din 08.11.2017, instanța a învederat formularea căii de atac, aspect față de care s-a luat act de suspendarea de drept a cauzei prevăzută de dispozițiile art. 64 alin. (4) NCPC.

Precizăm că suspendarea nu este echivalentă cu respingerea cererii. În realitate, suspendarea reprezintă oprirea cursului judecății până la soluționarea căii de atac formulate de domnul Cristian Teodorescu, după care cauza se repune pe rol și se reia judecata.

În acest context, informarea domnului Cristian Teodorescu conţine un neadevăr. Nu cererea Uniunii Scriitorilor din România prin Nicolae Manolescu a fost respinsă, ci cererea „Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România” [persoană inexistentă] prin Cristian Teodorescu a fost respinsă.

Pentru aceste motive, Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedintele acesteia, domnul Nicolae Manolescu, solicită tuturor destinatarilor informărilor provenind de la domnul Cristian Teodorescu să le analizeze cu rezervă, reţinând faptul că informațiile relevante și pertinente vor fi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor şi persoanelor interesate prin comunicate de presă adecvate, în concordanţă cu realitatea faptică.

Conducerea Uniunii Scriitorilor

din România

LA PLECAREA UNUI PRIETEN

Poetul Gheorghe Izbășescu la marea trecere

Ne-a părăsit poetul Gheorghe Izbășescu, la o lună după ce împlinise 82 de ani. S-a născut la Lăicăi, județul Argeș la 8 septembrie 1935. A absolvit Liceul „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște apoi Facultatea de Filologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A fost o viață întreagă profesor la Onești și directorul Clubului elevilor din oraș, unde a îndrumat numeroși copii pe calea poeziei, unii dintre ei chiar ajungând scriitori. A fondat acolo Liga culturală „Zburătorul” care în anii 90 a editat revista literară cu același titlu. Era membru al Filialei Pitești a Uniunii Scriitorilor din România.

Deși a debutat târziu (în 1979, în revistă, și editorial în 1984), Gheorghe Izbășescu a scris nenumărate cărți de poezie, unele în mai multe ediții, care l-au plasat în mijlocul Generației 80, membru marcant al acesteia, deși cu 20 de ani mai vârstnic. Era de-o mare meticulozitate cu propria-i poezie, scriind-o și rescriind-o la infinit, publicând-o și republicând-o după nenumărate elaborări, reelaborări, revizuiri... Nu știu alt poet contemporan care să lucreze permanent la perfecționarea textelor sale cum a făcut-o Izbășescu.

Ne-am revăzut în 27 și 28 septembrie la Onești, la concursul de proză scurtă „Radu Rosetti”, al cărui președinte de juriu a fost. Era entuziast, avea de predat o nouă carte la Editura Junimea din Iași, avea proiectate câteva culegeri cu numeroasele cronici și eseuri scrise despre poezia lui de critici din toată țara.

Odată cu dispariția prietenului nostru Gheorghe Izbășescu, literatura română a pierdut un poet important și un om pitoresc. Dumnezeu să-l odihnească în colțul de rai cu poezie, poezie pe care a iubit-o cel mai mult pe lume.

BURSE DE REZIDENŢĂ

CEATL – Burse de rezidență PRAGA – ORAȘ AL LITERATURII

CEATL (Consiliul European al Asociațiilor Traducătorilor de Literatură) anunță deschiderea sesiunii de aplicare pentru programul de rezidență "Praga – Oraș al Literaturii" în anul 2018 (termen limită: 31 august 2017).

Proiectul Praga – Oraș al Literaturii oferă, încă din octombrie 2015, burse de rezidență pentru scriitori și traducători. Există 6 burse de acest fel în fiecare an, fiecare cu durata de 2 luni. Bursierilor li se rambursează banii de transport (dus-întors), li se oferă cazare gratuită și primesc o diurnă de 600 Euro/ lună.

Termenul limită de aplicare pentru anul 2018 este 31 august 2017.

Pentru mai multe detalii și informații puteți accesa pagina web: https://www.ceatl.eu/call-for-applications-residency-programme-of-prague-city-of-literature-in-2018

Formularul de aplicare se găsește pe pagina web: https://www.prahamestoliteratury.cz/en/activities/writer-in-residence-program/general-conditions/

 

 

Call for applications: Residency programme of Prague City of Literature in 2018 (deadline: 31 August 2017)

The project Prague – City of Literature has been offering residential stays for writers and translators since October 2015. There are six residencies available every year, each lasts two months. The residents are reimbursed for a return ticket, provided with free accommodation  and receive a stipend of 600 euro per month.

Deadline for applications for 2018  is 31 August 2017.

For more information, please click here.

 

TURNIRUL DE POEZIE - EDIŢIA A VII-A, 2017 - COBILIŢA

Uniunea Scriitorilor din România – cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Bibliotecii Județene ,,George Coșbuc’’ din Bistrița – a organizat ediția din acest an (a VII-a) a Turnirului de Poezie  între 10 și 13 mai la Colibița, județul Bistrița-Năsăud. Echipa câștigătoare de anul trecut a participat în următoare componență: Mircea Bârsilă, Liviu Capșa, Ilie Vodăian de la Pitești și Ioan Radu Văcărescu, Ioan Barb, Emil Cătălin Neghină de la Sibiu. A doua echipa, concurentă, (Bacău – Dobrogea – Sud-Est) s-a prezentat la Turnir cu: Ovidiu Genaru, Ion Tudor Iovian, de la Bacău; Costel Bunoaica, Paul Sârbu, de la Constanța; Cristian Pavel, Andrei Velea, de la Galați. Întrecerea s-a desfășurat în trei runde de lecturi și a fost arbitrată de un juriu alcătuit din: Nicolae Manolescu (copreședinte), Gabriel Chifu (copreședinte),Dan Cristea, Angelo Mitchievici, Adrian Popescu, Alex Ștefănescu, Răzvan Voncu. Membrii juriului au urmărit cu atenție poemele citie de fiecare autor și au acordat note. În runda finală s-au calificat trei poeți: Mircea Bârsilă, Ovidiu Genaru, Ioan Radu Văcărescu.

Sâmbătă 13 mai, 2017, în sala ,,Gavril Scridon’’ a Bibliotecii Județene ,,George Coșbuc’’ din Bistrița, trofeul – Cununa de lauri de la Colibița – a fost înmânat, de domnul Nicolae Manolescu, poetului Ovidiu Genaru de la Bacău. Un premiu de popularitate, din partea publicului, i-a revenit poetului Cristian Pavel de la Galați. La ediția a VII-a a Turnirului de Poezie, acumulând același număr de puncte, ambele echipe sunt declarate câștigătoare. În baza regulamentului, anul viitor vor participa trei poeți din echipa Pitești – Sibiu și trei poeți din echipa Bacău – Dobrogea – Sud-Est, într-o singură formațiune. Prin tragere la sorți se vor desemna Filialele care vor alcătui cea de a doua echipă.

 

 

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU TRADUCEREA POEZIEI ROMÂNEŞTI

Anul acesta, în martie, a fost lansat Concursul Național pentru Traducerea Poeziei Românești „Lidia Vianu Translates”, un concurs anual de poezie în limba română, ale cărui principale premii constau în traducerile în limba engleză de către Lidia Vianu a volumelor câștigătorilor.
 
Fondatorii Concursului sunt Lidia Vianu, Uniunea Scriitorilor din România și Societatea Muzicală, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Institutul Cultural Român, The British Council, Universitatea din București și Muzeul Național al Literaturii Române.
 
Concursul are ca obiectiv principal prezentarea și promovarea poeziei românești în lume​, dar și încurajarea creației literare, la modul general, prin deschiderea de noi canale de comunicare prin care aceasta să ajungă la publicuri locale care o ignoră, de cele mai multe ori, datorită unei banale și greu de imaginat lipse de contact direct.
 
 
Concursul este deschis tuturor poeților contemporani care scriu poezie în limba română. Celor consacrați, în primul rând, dar și celor care nu au publicat până acum ce au scris. Pentru aceștia din urmă, Concursul poate să fie o șansă ca poemele lor să ajungă la public fără să mai treacă prin întortocheate culoare și filtre administrative și birocratice.
 
 
Pentru ediția din acest an, înscrierile în Concurs se fac până la data de 30 aprilie 2017
Toate detaliile tehnice și alte informații sunt pe site-ul oficial: www.lidiavianu.org.


 
 
 
 

LANSARE CARTE NICOLAE OPREA

În sala „Simpozion” a Centrului Cultural Piteşti, în 23 martie 2017, Nicolae Oprea şi-a lansat - cu oarecare întârziere faţă de evenimentul similar de la „Gaudeamus” – a treia sa carte despre prozatorul antitotalitarist cu destin tragic, Ion D. Sârbu: Revanşa postumă, publicată la Editura Bibliotheca din Târgovişte. Sub coordonarea lui Dumitru Augustin Doman, au vorbit cu pertinenţă despre calităţile cărţii şi ale autorului: Magda Grigore şi Mircea Bârsilă.

COMUNICATUL DIN 19 FEBRURIE 2017

Conducerea Uniunii Scriitorilor din România face cunoscut că Judecătoria Sectorului 1 București s-a pronunțat în procesul intentat de către Dan Mircea Cipariu, fost membru al U.S.R., prin care contesta, după 7 și, respectiv, 3 ani, alegerea președintelui și a celorlalți membri ai Conducerii U.S.R. în cadrul Adunărilor Generale din 2009 și, respectiv, 2013. Instanța a respins cererea reclamantului ca inadmisibilă și confirmă legalitatea alegerilor din 2009 și, respectiv, din 2013: „Alegerea membrilor organelor de conducere din 17.10.2013 s-a realizat conform prevederilor Statutului U.S.R. în forma înregistrată la 17.04.2013, prin încheierea pronunțată în dosarul nr. 16099 / 299 / 2013. Instanța, verificând înscrisurile, constată legalitatea numărării voturilor și a proceselor verbale încheiate în acest sens la 23.11.2009, cât și la 17.10.2013.”
Hotărârea judecătorească este definitivă. Instanța l-a obligat pe reclamant să plătească cheltuieli de judecată.
Conducerea U.S.R. reamintește că a rămas definitivă și sentința prin care li se respingea reclamanților dreptul de a se considera reprezentanți legali ai organelor de conducere ale U.S.R.

 

Președinte,
Nicolae Manolescu

COMUNICATUL DIN 11 IANURIE 2017

NOI APARIŢII EDITORIALE

VIAŢA LITERARĂ

Eveniment editorial

 

 

 

La Târgul Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură, în 19 noiembrie, criticul şi istoricul literar Nicolae Oprea a lansat o nouă carte despre Ion D. Sîrbu, Revanşa postumă, apărută la Editura Bibliotheca din Târgovişte. După prezentarea introductivă a directorului editurii, prof. Mihai Stan, şi a autorului, cartea a fost comentată cu acurateţe de prof. univ. dr (şi poetul de excepţie) Mircea Bârsilă. Împreună cu scriitori din Filiala Piteşti a U.S.R. (Leonid Dragomir, Dumitru Ungureanu), au participat la eveniment, colegi şi foşti doctoranzi de-ai autorului: Marin Iancu, Dumitru Pană, Florentin Popescu, Mona Vâlceanu, Nicoleta Milea, Viorel Păunescu, Ioan Vişan ş.a.

Într-o proiecţie unitară, materia volumului este dispusă în patru părţi: Prolegomene; Eseuri. Accente şi reveniri; Posteritatea critică; Restituiri şi revalorificări. Nicolae Oprea inserează ipoteza culegerii omogene de studii şi cronici literare pe coperta a IV-a: „La capătul tunelului crepuscular al totalitarismului, dincolo de moarte, însă, Ion D Sîrbu întrevede pentru sine mântuirea în recunoaşterea valorii operei de sertar care cumulează şi fascinantele Exerciţii de luciditate din jurnalul clandestin. În ultimii ani, când luptă efectiv cu timpul şi rezistă bolii necruţătoare, el are puţine îndoieli asupra destinului de excepţie în posteritate, în pofida „veştilor negative” dinspre editurile care îi resping manuscrisele curajoase. Deşi bântuit de „viziuni eschatologice”, romancierul crede mesianic, îşi impune să creadă, cu toată fiinţa, în răzbunarea postumă. Întrucât „îşi face armură şi lance din exilul craiovean, din geronto-complexele marginalizării provinciale, din zilnica degustare a minciunei valahe, ca şi din secreta jubilaţie a imaginii răzbunării literare postume”. O replică a lui Radu Stanca, amintită într-o scrisoare către fratele acestuia din 1986, are pentru cerchistul răzleţit însemnătatea unei profesiuni de credinţă: „Cine nu are lucrări rămase în sertar pentru post mortem este un om antum pierdut”. Talentul prozatorului - cantonat timp de două decenii în sfera dramaturgiei - se va revărsa, într-adevăr, în cele două romane publicate după moartea sa: Adio, Europa! şi Lupul şi Catedrala”.

 

Noi apariţii editoriale

COMUNICATUL DIN 8 NOIEMBRIE 2016

Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedinte Nicolae Manolescu, anunţă faptul că Judecătoria Sectorului 1 București a respins cererea dlui. Cipariu Dan Mircea prin care acesta solicita să se constate alegerea nestatutară în anii 2009 și 2013 a dlui. Nicolae Manolescu în funcția de Președinte al U.S.R. şi lipsa de reprezentativitate legală şi statutară a membrilor organelor executive de conducere ale U.S.R. conduse de dl. Nicolae Manolescu.

Deşi nu mai este membru al Uniunii Scriitorilor din România, dl. Cipariu Dan Mircea a contestat alegerea dlui. Nicolae Manolescu şi celorlalţi membri ai organelor de conducere, după 7 ani şi, respectiv, după 3 ani de la data alegerilor.

Prin acţiunea formulată, dl. Cipariu Dan Mircea susţine că alegerea Preşedintelui Uniunii Scriitorilor din România nu ar fi fost făcută în urma unor adunări generale organizate statutar la care să fi putut participa toţi membrii.

Judecătoria Sectorului 1 a respins această acţiune, aşa cum respinsese anterior şi două cereri având ca obiect suspendarea Preşedintelui Nicolae Manolescu din funcţiile deţinute, până la soluţionarea dosarului vizând verificarea legalităţii alegerilor şi reprezentativităţii statutare.

Reamintim că, deşi organele actuale de conducere sunt alese pentru un mandat în perioada 2013-2018, care nu a încetat în niciun fel, diferite persoane îşi arogă diverse funcţii în care s-au auto-ales, fără respectarea dispoziţiilor statutului Uniunii Scriitorilor din România şi cu încălcarea prevederilor legale.

Pentru dovedirea caracterului nelegal al susţinerilor acestor persoane, există pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 şi dosarul având ca obiect anularea actelor prin care câteva persoane s-au ales unele pe altele în funcţii de conducere ale Uniunii Scriitorilor din România, în urma unei Adunări Generale nestatutare. Urmează ca instanţa de judecată să decidă.

Noi apariţii editoriale

TURNIRUL NAŢIONAL DE POEZIE

În zilele 7-10 iulie 2016, s-a desfăşurat la Neptun ediţia a şasea a Turnirului Naţional de Poezie, unde au intrat în competiţie, alături de câştigătorii ediţiei precedente (poeţii din Chişinău), alte trei grupări poetice reprezentând filialele reunite: Piteşti şi Sibiu; Alba-Hunedoara, Tîrgu Mureş şi Braşov; Sud-Est, Dobrogea şi Bacău. Festival-concurs a fost câştigat de echipa mixtă alcătuită din reprezentanţii filialelor U.S.R. Piteşti (Mircea Bârsilă, Liviu Capşa, Virgil Diaconu) şi Sibiu (Ioan Radu Văcărescu, Ioan Barb, Emil Cătălin Neghină). Juriul format din preşedintele incontestabil a Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Manolescu, Alex Ştefănescu, Gabriel ChifuAdrian Popescu, Traian Ştef şi Angelo Mitchievici a acordat Cununa de Lauri, ex aequo, poeţilor Leo Butnaru şi Mircea Bârsilă, iar premiul de popularitate, lui Ioan Radu Văcărescu.

DIPLOMA

COMUNICATUL DIN 2 AUGUST 2016

Uniunea Scriitorilor din România, prin Preşedintele Nicolae Manolescu, anunţă faptul că, prin hotărârea pronunţată la data de 28.07.2016 în dosarul nr. 15164/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea formulată de dl. Cipariu Mircea Dan, prin care acesta solicitase obligarea suspendării efectelor alegerilor Preşedintelui U.S.R. din anii 2009 şi 2013 şi obligarea Preşedintelui U.S.R. ales să înceteze să exercite această funcţie.

  Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa a constatat că nu există o entitate cu denumirea „Asociaţia Uniunea Scriitorilor din România“, aşa cum pretindea reclamantul Cipariu Mircea Dan.

  De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, instanţa a constatat că dl. Teodorescu Cristian George nu justifică nicio calitate de reprezentant al Uniunii Scriitorilor din România.
Hotărârea pronunţată în data de 28.07.2016 este, conform dispoziţiilor legale, executorie.

  Această hotărâre infirmă fără dubiu susţinerile dlor Teodorescu Cristian George şi Cipariu Mircea Dan, conform cărora aceştia ar reprezenta Uniunea Scriitorilor din România şi că aceasta ar fi o asociaţie, deşi, conform textelor legale aplicabile, Uniunea Scriitorilor din România este o organizaţie de scriitori, care funcţionează conform statutului propriu.

CONCURS DE PROIECTE

Uniunea Scriitorilor din România organizează un concurs pentru finanţarea unor proiecte culturale. La concurs pot participa membri şi nemembri ai U.S.R., ca şi diverşii operatori culturali.

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România va alege două dintre proiectele prezentate în concurs care vor primi o finanţare în valoare de 15.000 lei fiecare.

Proiectele se vor depune la secretariatul U.S.R. până la data de 15 august 2016, iar rezultatele concursului vor fi date publicităţii până la data de 15 septembrie 2016.

Proiectele se vor derula în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2016. Uniunea Scriitorilor din România va suporta diversele cheltuieli legate de derularea proiectelor până la nivelul sumei de 15.000 lei.

LECTURI PUBLICE

Uniunea Scriitorilor își reia programul de LECTURI PUBLICE ale membrilor săi inițiind un număr de 104 lecturi publice, fiecare în valoare de 200 lei, net. Acestea se vor repartiza filialelor Uniunii Scriitorilor proporțional cu numărul de membri din fiecare filială (o lectură la 25 de membri). Comitetul de Conducere al filialei va decide beneficiarii acestor lecturi publice. Aceste lecturi vor avea loc în universități, școli, biblioteci.

CARTE NOUĂ DE LIVIU MĂŢĂOANU

VIAŢA LITERARĂ

Filiala Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România, în colaborare cu Centrul Cultural a organizat lansarea noului volum de versuri al lui Liviu Capşa, unul dintre membri fondatori ai filialei: Măşti veneţiene. Editura Timpul, 2015. În dezbaterea prilejuită de a şasea culegere poetică (excluzând volumele de parodii şi eseuri), moderată de Nicolae Oprea, au comentat cartea cu probitate; Marian Drăghici (care îl defineşte pe coperta a IV-a „poet al câmpiei sudice), Dumitru Augustin Doman şi Mircea Bârsilă.

*

Alt scriitor venit dinspre Bucureşti, Varujan Vosganian, de această dată în ipostaza poetului (dincolo de Cartea şoaptelor), şi-a lansat recentul volum de versuri Cartea poemelor mele nescrise, Editura Cartea Românească, 2015, la Biblioteca Judeţeană Argeş din Piteşti. Au prezentat cartea Nicolae Oprea, Mircea Bârsilă şi, bineînţeles, autorul, în discuţia moderată de poeta Denisa Popescu. Mai înainte, cartea fusese prezentată şi la Curtea de Argeş de Dumitru Augustin Doman.

COMUNICATUL DIN 6 APRILE 2016

Uniunea Scriitorilor din România, condusă de Preşedintele acesteia ales la data de 07.10.2013, dl. Nicolae Manolescu, anunţă că, la data de 05.04.2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a dispus suspendarea efectelor hotărârilor adoptate în cadrul « adunării generale a Uniunii Scriitorilor din România » din data de 19.03.2016.

Această suspendare semnifică faptul că aşa-zisele « noi organe de conducere » ale U.S.R., pretins alese în cadrul unei aşa-zise « adunări generale » la data de 19.03.2016, nu pot invoca niciun aspect dintre cele menţionate în hotărârea pretins adoptată.

Această suspendare este rezultatul cercetării aparenţei de nelegalitate a hotărârilor « adunării generale a U.S.R. » din data de 19.03.2016, una din condiţiile pentru admiterea unei asemenea cereri fiind aceea ca instanţa să aibă convingerea că există motive suficiente care să conducă în viitor la anularea hotărârilor respective.

Instanţa a confirmat astfel susţinerile publice ale Uniunii Scriitorilor din România, condusă legal şi statutar de preşedintele acesteia, dl. Nicolae Manolescu, că « adunarea generală » din data de 19.03.2016 şi pretinsele hotărâri adoptate cu această ocazie sunt vădit nelegale şi nestatutare.

Uniunea Scriitorilor Pitesti © 2015 Toate drepturile rezervate

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree