Î.P.S. CALINIC (2)

Mă numesc, din mila Domnului, Calinic Constantin Argatu, născut în satul Cracăul-Negru, comuna Crăcăoani, judeţul Neamţ, la 6 iunie 1944, din părinţi ortodocşi români: Elena şi Haralambie.

După absolvirea Şcolii Generale în satul Cracăul-Negru şi comuna Bălţăteşti, am urmat cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, pe care l-am absolvit în anul 1964 de la Hristos.

Mi-am continuat studiile la Institutul Teologic Universitar Sibiu, pe care le-am absolvit în anul 1968 cu teza „Lupta profeţilor împotriva formalismului”, susţinută la catedra de Vechiul Testament, cu profesorul Nicolae Neaga.

Am fost hirotonit diacon celib la 6 septembrie 1964, iar preot la 8 septembrie 1964 de către Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Clujului.

De la 1 octombrie 1964 la 1 septembrie 1966, am slujit ca preot paroh la parohia Tioltiur din protopopiatul Gherla, şi apoi, prin transfer în interesul serviciului, la parohia Inău, protoieria Târgu Lăpuş, de la 1 septembrie 1966, până la 1 noiembrie 1971.

În cele două parohii am construit şi restaurat biserici.

La cerere, dorind să intru în viaţa monahală, am fost închinoviat la Mănăstirea Căldăruşani din cuprinsul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, unde am stat din noiembrie 1971 până la 1 ianuarie 1974, îndeplinind diferite ascultări administrative.

Aici am fost tuns în monahism de actualul Mitropolit al Ardealului, Dr. Antonie Plămădeală, la 31 decembrie 1972, primind numele Calinic.

De la 1 ianuarie 1974 am fost transferat la Mănăstirea Cernica cu binecuvântarea Patriarhului Justinian, rămânând aici până la 1 august 1977. Încredinţările primite au fost de: muzeograf, secretar şi preot slujitor.

La 27 septembrie 1975 am fost hirotesit protosinghel de Prea Sfinţitul Roman Ialomiţeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

La 1 august 1977 mi s-a încredinţat conducerea ca stareţ al Mănăstirii Sinaia, judeţul Prahova, rămânând aici până la 1 martie 1981.

În acest timp mi s-a conferit de către Sfântul Sinod distincţia de arhimandrit pentru merite deosebite, hirotesia fiind săvârşită de P.S. Roman Ialomiţeanul, episcopul vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor.

De la 1 martie 1981, Patriarhul Iustin mi-a încredinţat conducerea Mănăstirii Cernica în calitate de stareţ.

În timpul ascultării de stareţ la cele două obşti monahale, s-au făcut lucrări de restaurare integrală a complexelor muzeale prin consolidările monumentelor istorice în urma cutremurului din 1977, restaurări de picturi murale, reînnoirea personalului monahal atât de greu încercat, gospodărind, de bună seamă, şi averea mănăstirilor încredinţate. În această perioadă de stricteţe şi sărăcie, Mănăstirea Cernica, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi a Sfântului Calinic, a putut să sprijine: restaurarea bisericilor din Baloteşti – Ilfov, mănăstirile: Pasărea, Ciorogârla, Suzana, Zamfira, Sinaia, Polovragi, Govora, Topliţa şi alte schituri din ţară s-au bucurat de roua binefăcătoare a Cernicăi, noi dând cu îmbelşugare daruri din buzunarul lui Dumnezeu şi al Sfântului Calinic de la Cernica, încât ne mergea vestea că suntem darnici.

În toamna anului 1985, la 30 septembrie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, văzând realizările avute, m-a ales arhiereu vicar la Episcopia Râmnicului şi Argeşului, cu titlul de Argeşeanul, stabilindu-se ca reşedinţă Mănăstirea Argeşului, dorinţa de inimă a marelui Patriarh Iustin.

Consacrarea întru arhiereu şi întronizarea au avut loc în ziua de 17 noiembrie 1985, în Catedrala Episcopală de la Curtea de Argeş, confirmare primită şi prin Decretul Prezidenţial 224/28 octombrie 1985.

În perioada 1985-1990, fiind împreună lucrător cu P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului şi Argeşului, în cele trei judeţe: Argeş, Vâlcea şi Olt, componentele Eparhiei, s-au desfăşurat vaste lucrări de consolidare şi restaurare a zeci şi sute de mănăstiri şi biserici monumente istorice care au suferit din pricina timpului şi al cutremurelor din 1977 şi 1986, cutremure care ne-au adus pagube enorme.

 

Este greu de descris situaţia în care ne-am aflat, şi forţele morale şi materiale consumate.

Privesc în urmă cu spaimă, dar şi cu bucurie pentru ajutorul dat de Dumnezeu şi hărnicia preoţilor de a tămădui rănile suferite.

Un gând sfânt de recunoştinţă pentru împreună lucrarea cu P.S. Episcop Gherasim, şi pentru aleasa cooperare cu Părinţii slujitori ai Sfintelor Altare. A fost cea mai fructuoasă colaborare!

După mutaţiile social politice din 1989, gândul mai vechi şi stăruitor al Patriarhului Justin se împlineşte în 1990, când Sfântul Sinod a aprobat reînfiinţarea Episcopiei Argeşului, iar la 4 aprilie 1990, Patriarhul Teoctist, prin Decret Patriarhal, mi-a încredinţat organizarea, după legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, a Episcopiei reînfiinţate, cuprinzând două judeţe: Argeş şi Teleorman.

La 27 septembrie 1990, Adunarea Naţional Bisericească, întrunită în Colegiu Electoral, m-a ales, prin vot secret, episcop titular al Episcopiei Argeşului şi Teleormanului, obţinând 74 de voturi din 91 posibile.

În primăvara democratică a României, argeşenii mi-au dat votul pentru a fi deputat independent în Parlamentul României, în prima legislatură, în cei doi ani şi jumătate lucrând cu colegii deputaţi la legi noi, încununându-se cu elaborarea Constituţiei României democratice. Şi acum am vie în minte grija cu care se lucra şi marea responsabilitate de a pune Ţara pe noi temelii democratice, exprimând omagiul Nostru tuturor colegilor din Parlamentul României!

Văzând greutăţile mari în păstorirea Eparhiei, care se întindea din Carpaţi la Dunăre, Duhul Sfânt mi-a poruncit să propun Sfântului Sinod înfiinţarea Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului în limitele administrative ale judeţului Teleorman.

Părintele Patriarh Teoctist a îmbrăţişat cu căldură ideea, şi a propus Sfântului Sinod aprobarea noii Eparhii. Tot prin Decret Patriarhal mi s-a încredinţat organizarea structurii Eparhiei Alexandriei şi Teleormanului, în calitate de episcop locţiitor până la alegerea actualului titular, P.S. Galaction Stângă, care a fost întronizat ca episcop la 1 septembrie 1996, spre marea bucurie a minunaţilor oameni de soare ai Teleormanului, fiind şi eu foarte mulţumit de acest dar al lui Dumnezeu!

În această perioadă am făcut câteva drumeţii în Balcani. Pentru Albania am hirotonit pe Dumitru Tache Veriga care slujeşte în oraşul Korcea şi zideşte o biserică românească, cea mai mare din Balcani, după mărturia ambasadorului României în Albania, Filip Teodorescu. Proiectul gratuit a fost oferit de I.P.J. Argeş.

În grija Noastră au fost şi mai sunt pentru pregătire teologică studenţii din Albania, Macedonia, Basarabia.

Văzând aromânii din Balcani şi din alte părţi ale lumii că am dragoste şi că sprijin cum pot identitatea aromână, m-au ales ca mitropolit al tuturor aromânilor din Balcani, la Congresul aromânilor de la Freiburg, Germania, în iulie 1993.

Pentru pregătirea personalului bisericesc, cu ajutorul lui Dumnezeu şi a oamenilor de bine, am înfiinţat Şcoala de Cântăreţi Bisericesti de la Turnu Măgurele şi Curtea de Argeş, Seminarii Teologice la Turnu Măgurele, Piteşti, Curtea de Argeş şi Câmpulung Muscel, precum şi Facultatea de Teologie „Sfânta Muceniţă Filoteia” – Universitatea Piteşti, Argeş, cu secţiile: Pastorală, Asistenţă Socială, Limbi Străine, Litere, Filozofie, Limbaj Mimico-Gestual şi Artă Sacră. Astfel, învăţământul religios în Şcolile de Stat din cuprinsul Eparhiei Argeşului şi Muscelului a fost acoperit integral cu absolvenţi ai Facultăţii de Teologie din Piteşti – Argeş.

În data de 12 iunie 2000 am primit titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii din Piteşti.

Din anul 2002 sunt membru de onoare al Societăţii Profesorilor de Muzică şi Desen din România şi vicepreşedinte pe ţară al Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român.

Am publicat următoarele cărţi:

Istoria sfintelor mănăstiri Cernica şi Căldăruşani, lucrare diortosită şi transliterată; Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988

Bucuria lecturii, Editura Dacia, 1989

Bucuria lecturii, Ediţia a doua, Editura Dacia, 2000

Pace şi bucurie cu Brâncuşi, editura Dacia, 2001 (ediţii în limbile română, engleză şi franceză)

Întrebări profane, lămuriri duhovniceşti, Întrebări cu Prea Sfinţitul Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, Editura Paralela 45, Piteşti, 2001

Frumuseţea lumii văzute, editura Dacia, 2002

Brâncuşi şi Psalmul creaţiei (română, italiană, franceză şi engleză), editura Anastasia, 2003

Sfântul Voievod Ştefan cel Mare între Cer şi genune, Editura Eikon, Cluj, 2004

Albinele fac politică, Editura Dacpress, 2004

Patriarhul biblic (română, italiană şi engleză), Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2005

Gurie Grosu, Jurnalul unui Mitropolit, Editura Dacpress, 2005

Traista cu stele, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2005

Veşnicia de zi cu zi, Editura Curtea Veche, 2006

Biserica Neamului în pumnii tiranului, Editura Dacpress, 2006

Să ne salvăm de la un nou holocaust asupra libertăţilor românilor, Editura Dacpress, 2006

Fereastra lui Iorga, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2007

Mersul printre stele, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2007

În curs de apariţie:

Adevăratul Cioran

Un bob de înţelepciune

Portrete

 

Am coordonat în numele Eparhiei Argeşului şi Muscelului editarea primei ediţii a operei integrale a Patriarhului Iustin Moisescu din care au apărut în decursul anului 2003, la editura Anastasia, următoarele cărţi:

Ierarhia bisericească în epoca apostolică

Evagrie din Pont

Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom

Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena

Dosoftei Mitropolitul şi alte scrieri

Hr. Andruţos – Simbolica

Omilii arhiereşti

Cuvântări ecumenice

Am publicat studii, interviuri, recenzii şi articole în reviste bisericeşti şi publicaţii laice: Telegraful Român, Luceafărul, Almanahul Vestitorul, Almanah estival Luceafărul, Steaua, Tribuna României, Familia, Scânteia tineretului. Supliment literar artistic, Romanian Orthodox Church News, Îndrumător Pastoral (Episcopia Râmnicului şi Argeşului), Argeş, Biserica Ortodoxă Română, Magazin Istoric, Ortodoxia, Tomis, Astra, Manuscriptum, Secolul XX, Îndrumător Bisericesc (Episcopia Râmnicului şi Argeşului), Convorbiri literare, Amfiteatru, Cronica Fundaţiilor, Lumină Lină, Păstorul Ortodox, Iisus Biruitorul, Societatea Argeşeană, Lumina, Evenimentul Zilei, Viitorul, Argeş expres, Curierul zilei, Ziarul de Azi, Muscelul, Jurnalul de Argeş, Impact.

Din anul 2001, pentru nevoile spirituale ale clerului şi credincioşilor Eparhiei argeşului şi Muscelului am înfiinţat Săptămânalul de informare bisericească, teologie şi spiritualitate al Episcopiei Argeşului şi Muscelului Argeşul Ortodox şi publicaţiile Lumină lină şi Păstorul Ortodox, serie nouă.

Din anul 2006 am fost ales membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Totodată, în ultimii ani de episcopat, am elaborat pastorale de Sfintele Sărbători care au fost trimise preoţilor şi credincioşilor păstoriţi.

În decursul timpului, am făcut diverse călătorii în străinătate pentru documentare.

Calinic

Episcop al Argeşului şi Muscelului

Uniunea Scriitorilor Pitesti © 2015 Toate drepturile rezervate

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree